фахові вступні випробування

      ПРОГРАМА фахового вступного випробування освітній piвень - бакалавр. Галузь знань - 05 «Сощальні та поведшкові науки» Спеціальність - 051…