фахові вступні випробування

      ПРОГРАМА фахового вступного випробування освітній piвень - магістр. Галузь знань - 05 «Управління та адміністрування» Спеціальність - 051…