фахові вступні випробування

  ПРОГРАМА  фахового вступного випробування Рівень вищої освіти другий (магістерський) Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 073…

Програма вступного випробування з української мови для іноземних громадян та осіб без громадянства для вступу на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти

   ПРОГРАМА вступного випробування з української мови для іноземців та осіб без громадянства для вступу на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти