фахові вступні випробування

      ПРОГРАМА фахового вступного випробування освітній piвень - магістр. Галузь знань - 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність - 073…