фахові вступні випробування

  ПРОГРАМА  фахового вступного випробування Рівень вищої освіти другий (магістерський) Галузь знань 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність 073…