фахові вступні випробування

 

 

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування освітній piвень - магістр. 
Галузь знань - 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність - 073 «Менеджмент». 
Освітньо-професійна програма 
"Менеджмент організацій і адміністрування (за видами діяльності)"

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування освітній piвень - магістр. 
Галузь знань - 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність - 011 Освітні, педагогічні науки. 
Освітньо-професійні програми 
"Педагогіка вищої школи" 

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування освітній piвень - магістр. 
Галузь знань - 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність - 011 Освітні, педагогічні науки. 
Освітньо-професійні програми
"Християнська педагогіка"

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування освітній piвень - магістр. 
Галузь знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки». Спеціальність - 053 «Психологія». 
Освітньо-професійна програма
«Психологія»

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування освітній piвень - магістр. 
Галузь знань - 07 «Управління та адміністрування». Спеціальність - 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 
Освітньо-професійна програма 
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування освітній piвень - магістр. 
Галузь знань - 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність - 016 Спеціальна освіта. 
Освітньо-професійна програма 
"Спеціальна освіта"

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування освітній piвень - магістр. 
Галузь знань - 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність - 073 «Менеджмент». 
Освітньо-професійна програма 
"Управління навчальним закладом"

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування освітній piвень - магістр. 
Галузь знань - 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність - 073 «Менеджмент». 
Освітньо-професійна програма 
"Управління проектами"

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування освітній piвень - магістр. 
Галузь знань - 05 «Соціальні та поведінкові науки». Спеціальність - 051 «Економіка». 
Освітньо-професійна програма 
"Управління персоналом та економіка праці"

 

ПРОГРАМА фахового вступного випробування освітній piвень - магістр. 
Галузь знань - 28 «Публічне управління та адміністрування». Спеціальність - 281 «Публічне управління та адміністрування». 
Освітньо-професійна програма 
"Публічне управління та адміністрування"