Накази про зарахування

 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ  СТУПЕНЯ "МАГІСТР"

за спеціальностями:

011 Науки про освіту

051 Економіка

053 Психологія

073 Менеджмент

074 Публічне управління та адміністрування

 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ  СТУПЕНЯ "БАКАЛАВР"
на базі повної загальної середньої освіти
(денна форма навчання)

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

053 Психологія

073 Менеджмент

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ  СТУПЕНЯ "БАКАЛАВР"
на базі повної загальної середньої освіти
(заочна форма навчання)

ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

053 Психологія

073 Менеджмент

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ  СТУПЕНЯ "БАКАЛАВР" 
на базі ОКР молодшого спеціаліста 
(денна форма навчання)

ЗА НАПРЯМАМИ/СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Менеджмент

Психологія

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ  СТУПЕНЯ "БАКАЛАВР" 
на базі ОКР молодшого спеціаліста 
(заочна форма навчання)

ЗА НАПРЯМАМИ/СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Менеджмент

053 Психологія