Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування здобувачів на навчання для  здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО, НРК5 та НРК6 за денною  та заочною формою навчання 

Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання 

Заочна форма навчання

І етап 

ІІ етап* 

І етап 

ІІ етап*

Реєстрація особистих електронних  кабінетів вступників на навчання для  здобуття вищої освіти, завантаження  необхідних документів**  

розпочинається

з 01 липня 

01 липня 

01 липня 

01 липня

Реєстрація заяв на участь у співбесідах  здійснюється для вступу на місця за  кошти фізичних та/або з 

з 03 липня 

до 18:00  

25 липня

з 01 до  

13 вересня

з 03 липня до 18:00  

25 липня

з 01 до  

13 вересня

Співбесіди для вступу за кошти  фізичних та/або юридичних осіб  проводяться в декілька потоків

з 07 по  

31 липня

з 01 до  

13 вересня

з 07 по  

31 липня

01 вересня – 13 

листопада

Реєстрація заяв вступників*** 

з 19 липня до  18:00 

31 липня

з 01 до  

13 вересня

з 19 липня  до 18:00 

31 липня

01 вересня – 13  

листопада

Надання рекомендацій до зарахування  та оприлюднення списку  

рекомендованих для вступників, які  вступають на місця за кошти фізичних  та/або юридичних осіб на відкриті та  фіксовані конкурсні пропозиції,  здійснюється

з 09 серпня 

до 14  

вересня

з 09 серпня 

до 29  

листопада

Зарахування вступників за кошти  фізичних та/або юридичних осіб

до 30 серпня 

до 14  

вересня

до 30  

серпня

до 30  

листопада

Строки реєстрації вступників для складання ЄВІ, ЄФФІ, прийому заяв і  документів, конкурсного відбору та зарахування здобувачів на навчання  для здобуття ступеня магістра на основі НРК6, НРК7 за денною та  заочною формою навчання

Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання 

Заочна форма навчання

І етап 

ІІ етап* 

І етап 

ІІ етап*

Реєстрація заяв на участь в  ЄВІ та ЄФВВ, співбесіді  замість ЄВІ, фаховому іспиті,  фаховому іспиті замість  

ЄФВВ здійснюється

з 08 до  

31 травня; 

з 12 по  

14 липня 

з 08 до  

31 травня; 

з 12 по 14  

липня 

з 08 до  

31 травня; 

з 12 по  

14 липня 

з 08 до  

31 травня; 

з 12 по  

14 липня 

Основна і додаткова сесії ЄВІ  та ЄФВВ проводяться

у терміни,  

встановлені  

МОНУ, за  

графіком,  

затвердженим  УЦОЯО 

у терміни,  

встановлені  

МОНУ, за  

графіком,  

затвердженим  УЦОЯО 

у терміни,  

встановлені  

МОНУ, за  

графіком,  

затвердженим  УЦОЯО

у терміни,  

встановлені  

МОНУ, за  

графіком,  

затвердженим  УЦОЯО

Реєстрація особистих  

електронних кабінетів  

вступників на навчання для  здобуття вищої освіти,  

завантаження необхідних 

з 01 липня 

з 01 липня 

з 01 липня 

з 01 липня

Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання 

Заочна форма навчання

І етап 

ІІ етап* 

І етап 

ІІ етап*

документів** розпочинається

    

Реєстрація заяв на участь у  співбесіді замість ЄВІ,  

фаховому іспиті, фаховому  іспиті замість ЄФВВ 

з 01 липня до  27 липня  

(18:00)

з 01 вересня  до  

13 вересня

з 01 липня до  27 липня  

(18:00)

з 01 липня до  27 липня  

(18:00) 

з 01 вересня  до  

14 листопада  (18:00)

Співбесіди замість ЄВІ,  

фахові іспити, фахові іспити  замість ЄФВВ проводяться

з 17 до 

28 липня  

(включно)

з 04 по 13  

вересня  

(включно)

з 17 до 

28 липня  

(включно)

з 04 по 13  

вересня; 

з 17 до 

25 жовтня; 

з 14 до 

25 листопада

Реєстрація заяв вступників  для участі в конкурсному  відборі

з 31 липня до  18:00 21  

серпня

з 01 вересня  до  

13 вересня

з 31 липня до  18:00 21  

серпня

з 01 вересня  до  

17 листопада

Фаховий іспит для осіб, які  беруть участь у конкурсному  відборі виключно на місця за  кошти фізичних та/або  

юридичних осіб, проводиться

з 8 серпня до 14 серпня  

(включно); 

22 – 26  

серпня

з 04 по 13  

вересня  

(включно)

з 8 серпня до 14 серпня  

(включно)

з 04 вересня 

до  

24 листопада

Формування рейтингових  списків вступників, надання  рекомендацій до зарахування  та оприлюднення списку  рекомендованих з  

повідомленням про отримання  чи неотримання ними права  здобувати вищу освіту за  кошти фізичних та/або  

юридичних осіб здійснюються  (І сесія)

до 26 серпня 

до 26 серпня 

з 14 вересня 

до  

27 листопада

Вступники, які отримали  рекомендації, мають виконати  вимоги до зарахування на  місця за кошти фізичних  та/або юридичних осіб

до 18:00 

29 серпня

до 18:00  

14 вересня

до 18:00 

29 серпня

з 14 вересня  до  

28 листопада

Надання рекомендацій до  зарахування та оприлюднення  списку рекомендованих для  вступників, які вступають на  місця за кошти фізичних  та/або юридичних осіб на  відкриті та фіксовані  

конкурсні пропозиції,  

здійснюється (ІІ сесія)

до 30 серпня 

до 14 вересня 

з 30 серпня 

з 14 вересня  до 

28 листопада

Зарахування вступників на  навчання за кошти фізичних  та/або юридичних осіб (І  сесія)

31 серпня 

31 серпня 

30 вересня; 

30 жовтня; 

30 листопада

Етапи вступної кампанії 

Денна форма навчання 

Заочна форма навчання

І етап 

ІІ етап* 

І етап 

ІІ етап*

Зарахування вступників на  навчання за кошти фізичних  та/або юридичних осіб (ІІ  сесія)

14 вересня 

до 30 вересня 

30 вересня; 

30 жовтня; 

30 листопада

Строки проведення співбесід,  вступних іспитів 

04-13 вересня 

22 – 26  

серпня; 

19 – 28  

вересня; 

17 – 21  

жовтня

04-13  

вересня; 

17 – 25  

жовтня; 

14 – 25  

листопада

Термін надання рекомендацій  до зарахування й  

оприлюднення списку  

рекомендованих осіб, які  вступають на навчання

14 вересня 

29 вересня 

30 вересня; 

30 жовтня; 

29 листопада

Зарахування вступників 

14 вересня 

30 вересня 

30 листопада

*Набір на другому етапі здійснюється на вакантні місця ліцензованого обсягу.