Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування здобувачів на навчання для  здобуття ступеня бакалавра на основі ПЗСО, НРК5 (молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра)

Етапи вступної кампанії

Денна форма

Заочна форма

Реєстрація особистих електронних  кабінетів вступників на навчання для  здобуття вищої освіти, завантаження  необхідних документів**  

з 01 липня

Реєстрація заяв на участь у співбесідах  здійснюється для вступу на місця за  кошти фізичних та/або юридичних осіб 

з 03 липня до 18:00  25 липня

Строки проведення співбесід для вступу за кошти  фізичних та/або юридичних осіб  проводяться

з 08 по 31 липня

Початок прийому заяв та документів 

з 19 липня до  18:00 31 липня

Формування та оприлюднення рейтингових списків вступників, які  вступають на місця за кошти фізичних  та/або юридичних осіб, надання рекомендацій до зарахування  

не раніше 09 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками

не пізніше 13:00 14 серпня

Зарахування вступників, які вступали за результатами НМТ/ЗНО, співбесід

І етап основної сесії – не пізніше 15 серпня; останнє зарахування – не пізніше 30 серпня

Строки реєстрації вступників для складання ЄВІ, ЄФФІ, прийому заяв і  документів, конкурсного відбору та зарахування здобувачів на навчання  для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Етапи вступної кампанії

Денна форма

Заочна форма

Реєстрація в закладі вищої освіти для складання ЄВІ, ЄФВВ (через приймальну комісію)

з 07 до 29 травня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня

Реєстрація на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ

з 01 липня до 18:00 (дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань

Строки проведення співбесід замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ

з 01 серпня до 18:00 16 серпня

Прийом заяв на участь у конкурсному відборі

з 01 серпня до 18:00 22 серпня

Формування та оприлюднення рейтингових списків вступників

не раніше 28 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками

І етап основної сесії – не пізніше 13:00 29 серпня

Терміни зарахування вступників

І етап основної сесії – не пізніше 30 серпня; останнє зарахування – не пізніше 30 вересня

*за наявності вакантних ліцензованих місць з 02 вересня буде оголошено додатковий набір за кошти фізичних та/або юридичних осіб

 

Строки реєстрації вступників для складання ЄВІ, ЄФФІ, прийому заяв і  документів, конкурсного відбору та зарахування здобувачів на навчання  для здобуття ступеня магістра на основі НРК6, НРК7 (друга вища освіта) за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Етапи вступної кампанії

Бакалавр

Магістр

Реєстрація в закладі вищої освіти для складання ЄВІ, ЄФВВ (через приймальну комісію)

з 07 до 29 травня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

з 01 липня

Реєстрація на участь у вступних випробуваннях

з 03 липня до

17 липня

з 01 липня до 18:00 (дня, що передує останньому дню завершення проведення відповідних вступних випробувань)

Строки проведення співбесід замість ЄВІ, фахових іспитів, фахових іспитів замість ЄФВВ

з 18 липня

до 26 липня

з 01 серпня до 18:00 16 серпня

Прийом заяв на участь у конкурсному відборі

з 19 липня до

18:00 31 липня

з 01 серпня до 18:00 22 серпня

Надання рекомендацій для зарахування

не раніше 09 серпня

не раніше 28 серпня

Виконання вимог до зарахування вступниками

І етап основної сесії – не пізніше 13:00 14 серпня

І етап основної сесії – не пізніше 13:00 29 серпня

Терміни зарахування вступників

І етап основної сесії – не пізніше 15 серпня; останнє зарахування – не пізніше 30 серпня

І етап основної сесії – не пізніше 30 серпня; останнє зарахування – не пізніше 30 вересня

    

*за наявності вакантних ліцензованих місць з 02 вересня буде оголошено додатковий набір за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування здобувачів на навчання для здобуття ступеня магістра

за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

галузі знань «Публічне управління та адміністрування»

(за регіональним замовленням НАДС) 

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв і документів

01 серпня

Закінчення прийому заяв і документів

о 18:00 22 серпня

Реєстрація заяв на участь у співбесіді замість ЄВІ, фаховому іспиті, фаховому іспиті замість ЄФВВ

з 01 липня до 18:00 16 липня

Співбесіди замість ЄВІ, фахові іспити, фахові іспити замість ЄФВВ

з 17 по 28 липня

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих на бюджет

не пізніше 24 серпня

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування

до 18:00 26 серпня

Зарахування вступників

30 серпня

*Набір на другому етапі здійснюється на вакантні місця ліцензованого обсягу.