Графік прийому документів та вступних випробувань

Порядок роботи приймальної комісії:

  • У консультаційно-інформаційний період: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00, обідня перерва – з 13:00 до 14:00; субота та неділя – вихідний день;
  • У період прийому заяв про участь у конкурсі та документів вступників, у період прийому оригіналів документів від вступників, рекомендованих до зарахування: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00, обідня перерва – з 13:00 до 14:00; субота з 10:00 до 14:00 без обідньої перерви; неділя – вихідний день.

Вступні екзамени проводяться за розкладом, що затверджується та оприлюднюється приймальною комісією до початку прийому документів.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

БАКАЛАВР
 
 

Для вступників на основі  ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання*

Заочна форма навчання*

І етап

ІІ етап

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року (9:00)

12 липня 2017 року (9:00)

4 вересня 2017 року (9:00)

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

20 липня 2017 року (18:00)

20 липня 2017 року(18:00)

19 вересня 2017 року (18:00)

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

26 липня 2017 року (18:00)

26 липня 2017 року (18:00)

23 вересня 2017 року (18:00)

Строки проведення співбесід, вступних випробувань

21 – 23 липня 2017 року

21 – 23 липня 2017 року

20-26 вересня 2017 року

21 – 26 липня 2017 року

21 – 26 липня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

7 серпня 2017 року (до18.00)

7 серпня 2017 року (до 18.00)

27 вересня 2017 року

(до 18:00)

Строк вибору вступниками місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

І хвиля: не пізніше 14 серпня 2017 року (до 18:00)

ІІ хвиля:  не пізніше 26 вересня 2017 року(до 18:00)

І хвиля: не пізніше 14 серпня 2017 року (до 18:00)

ІІ хвиля:  не пізніше 26 вересня 2017 року(до 18:00)

28 вересня 2017 року(до 18:00)

Зарахування вступників

І хвиля: не пізніше 16 серпня 2017 року (до 18:00)

ІІ хвиля:  не пізніше 30 вересня 2017 року(до 18:00)

І хвиля: не пізніше 16 серпня 2017 року (до 18:00)

ІІ хвиля:  не пізніше 30 вересня 2017 року(до 18:00)

не пізніше 30 вересня 2017 року(до 18:00)

 

Для вступників на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання)
та на перший (із скороченим терміном навчання)
для здобуття ступеня бакалавра 
НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, БАКАЛАВРА, 
здобутого за спорідненою чи іншою спеціальністю проводиться у такі терміни:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

І етап

ІІ етап**

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року (9:00)

12 липня 2017 року (9:00)

4 вересня 2017 року (9:00)

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня 2017 року (18:00)

24 липня 2017 року(18:00)

20 вересня 2017 року(18:00)

Строки проведення вступних випробувань

25 – 31 липня 2017 року

25–31липня 2017 року

21-26 вересня 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

04 серпня 2017 року (до 12:00)

04 серпня 2017 року(до 12:00)

28вересня 2017 року(до 12:00)

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

10 серпня 2017 року(до 18:00)

не пізніше

10 серпня 2017 року(до 18:00)

не пізніше

30вересня 2017 року(до 18:00)

**Набір на другий етап здійснюється на вакантні місця ліцензованого обсягу.

 

МАГІСТР
 

Для вступників НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО СВО АБО ОКР СПЕЦІАЛІСТА для здобуття ступеня магістра:

Етапи вступної компанії

Заочна (дистанційна) форма навчання

І етап

ІІ етап**

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року (9:00)

06 листопада 2017 року (9:00)

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня 2017 року (18:00)

21 листопада 2017 року (18:00)

Строки проведення вступних випробувань

25 – 28 липня 2017 року

 

22–26 листопада 2017 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

02 серпня 2017 року

(до 12:00)

27 листопада 2017 року (до 12:00)

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

12 серпня 2017 року

(до 18:00)

30 листопада 2017 року

(до 18:00)

**Набір на другий етап здійснюється на вакантні місця ліцензованого обсягу.

 

Для вступників НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО СВО АБО ОКР СПЕЦІАЛІСТА для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Етапи вступної компанії

Заочна форма навчання

І етап

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2017 року (9:00)

Закінчення прийому заяв та документів

25 липня 2017 року (12:00)

Строки проведення вступних випробувань

25 – 28 липня 2017 року

 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

01 серпня 2017 року

(до 12:00)

Зарахування вступників:
-  за державним замовленням
 
-  за кошти фізичних та юридичних осіб


- 7 серпня 2017 року (до 18:00) (але не пізніше 15 вересня 2017 року) 
- не пізніше 30 вересня 2017 року

 

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра

Етапи вступної компанії

І етап

ІІ етап

Початок прийому заяв та документів

01 лютого 2017 року

1 липня 2017 року

Закінчення прийому заяв та документів

28 лютого 2017 року

30 жовтня 2017 року

Строки проведення вступних випробувань

до 01 березня 2017 року

до 01 листопада 2017 року

Зарахування вступників

не пізніше

01 березня 2017 року

не пізніше

01 листопада 2017 року