Графік прийому документів та вступних випробувань

Розклад роботи приймальної комісії Університету:

В інформаційний період:
понеділок п’ятниця з 10.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00;
субота та неділя вихідний день;

У період прийому заяв про участь у конкурсі та документів вступників, у період прийому оригіналів документів від вступників, рекомендованих до зарахування:
понеділок п’ятниця з 9.00 до 18.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00;
субота з 10.00 до 14.00 без обідньої перерви; неділя вихідний день.

Вступні екзамени проводяться за розкладом, що затверджується та оприлюднюється приймальною комісією до початку прийому документів.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

**Набір на другий етап здійснюється на вакантні місця ліцензованого обсягу.

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання*

Заочна форма навчання*

І етап

ІІ етап

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року (9:00)

10 липня 2019 року (9:00)

4 вересня 2019 року(9:00)

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

16 липня 2019 року (18:00)

16 липня 2019 року(18:00)

19 вересня 2019 року (18:00)

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

22 липня 2019 року (18:00)

22 липня 2019 року (18:00)

23 вересня 2019 року(18:00)

Строки проведення співбесід,
вступних випробувань

17 – 19 липня 2019 року

17 – 22 липня 2019 року

20-26 вересня 2019 року

17 – 22 липня 2019 року

17 – 22 липня 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

7 серпня 2019 року (до18.00)

7 серпня 2019 року (до 18.00)

27 вересня 2019 року

(до 18:00)

Строк вибору вступниками місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 серпня 2019 року

не пізніше 30 серпня 2019 року

30 вересня 2019 року(до 18:00)

Зарахування вступників

не пізніше 30 серпня 2019 року

не пізніше 30 серпня 2019 року

не пізніше 30 вересня 2019 року (до 18:00)

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДЗВО «УМО», конкурсний відбір та зарахування на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) та на перший (із скороченим терміном навчання) вступників для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, бакалавра, здобутого за спорідненою чи іншою спеціальністю проводиться у такі терміни:

**Набір на другий етап здійснюється на вакантні місця ліцензованого обсягу.

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

І етап

ІІ етап**

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року (9:00)

10 липня 2019 року(9:00)

4 вересня 2019 року (9:00)

Закінчення прийому заяв та документів

22 липня 2019 року (18:00)

22 липня 2019 року(18:00)

20 вересня 2019 року(18:00)

Строки проведення вступних випробувань

23 – 30 липня 2019 року

23 – 30 липня 2019 року

21-26 вересня  2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше

30 серпня 2019 року(до 18:00)

не пізніше

30 серпня 2019 року(до 18:00)

не пізніше

30 вересня 2019 року

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

30 серпня 2019 року

не пізніше

30 серпня 2019 року

не пізніше

30 вересня 2019 року

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДЗВО «УМО», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, у тому числі на основі здобутого ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальностей 053 «Психологія» (освітня програма «Психологія»), 051 «Економіка» (освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»), 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма «Економіка та управління підприємством»  та інших для здобуття ступеня магістра, проводиться у такі терміни:

Етапи вступної компанії

Денна, заочна (дистанційна) форма навчання

І етап

ІІ етап**

Початок прийому заяв та документів

10 липня 2019 року (9:00)

06 листопада 2019 року (9:00)

Закінчення прийому заяв та документів

26 липня 2019 року (18:00)

21 листопада 2019 року (18:00)

Строки проведення вступних випробувань

2730 липня 2019 року

 

22–26 листопада 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 30 серпня 2019 року

 

не пізніше 27 листопада 2019 року (до 12:00)

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 серпня 2019 року

 

не пізніше 30 листопада 2019 року

(до 18:00)

**Набір на другий етап здійснюється на вакантні місця ліцензованого обсягу.

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить ДЗВО «УМО», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра для здобуття ступеня магістра галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальностей 053 «Психологія» (освітня програма «Психологія»), 051 «Економіка» (освітня програма «Управління персоналом та економіка праці»), 073 Менеджмент (освітні програми «Управління проектами», Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», «Управління навчальним закладом») 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» (освітня програма «Економіка та управління підприємством» проводиться у такі терміни:

Етапи вступної компанії

 

Заочна форма навчання

І етап

ІІ етап**

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

13 травня 2019 року

13 травня 2019 року

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників

03 червня 2019 року ( до 24:00)

03 червня 2019 року ( до 24:00)

Початок реєстрація для складання ЄФВІ з іноземної мови

13 травня 2019 року

13 травня 2019 року

Закінчення реєстрації для складання ЄФВІ з іноземної мови

03 червня 2019 року ( до18:00)

03 червня 2019 року ( до18:00)

Основна сесія ЄФВІ з іноземної мови

02 липня 2019 року

02 липня 2019 року

Початок прийому заяв та документів, для вступників, які вступають на основі  вступних іспитів

17 червня 2019 року

06 листопада 2019 року (9:00)

Закінчення прийому заяв та документів , для вступників, які вступають на основі  вступних іспитів

25 червня 2019 року

21 листопада 2019 року (18:00)

Закінчення прийому заяв та документів, для вступників, які вступають на основі ЄФВІ

23 липня 2019 року

23 липня 2019 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

24 – 26 липня 2019 року

22 – 26 листопада 2019 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

15 серпня 2019 року

(до 12:00)

27 листопада 2019 року (до 12:00)

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

20 серпня 2019 року

(до 18:00)

30 листопада 2019 року (до 18:00)