Графік прийому документів та вступних випробувань

 

Інформація на період загальнонаціонального карантину

В ДЗВО «УМО» додаткові фахові вступні випробування (співбесіди) для осіб, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю скасовуються. (Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» та  листа МОН від 30.04.2020 №1/9-228).

ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

На електронну пошту dzvoumo@gmail.com вступник надсилає скани або фотокопії документів до 20 листопада:

  • заява на вступ;
  • документ, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • документ, який підтверджує зміну прізвища (якщо в документах  існує розбіжність);
  • картка платника податків (ІПН);
  • військово-обліковий документ - для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • документ державного зразка про раніше здобутий рівень освіти, на основі якого здійснюється вступ, та  додаток до нього;
  • сертифікат ЄВІ;
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

Графік прийом оригіналів документів вступників:

понеділок, вівторок -  з 9.00 до 17.00

Вступні екзамени проводяться за розкладом, що затверджується та оприлюднюється приймальною комісією до початку прийому документів.

 

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування здобувачів на навчання для здобуття ступеня бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

І етап

ІІ етап*

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

01 серпня

01 серпня

_________

Початок прийому заяв та документів

13 серпня (9:00)

13 серпня (9:00)

4 вересня (9:00)

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів і творчих конкурсів

16 серпня (18:00)

16 серпня (18:00)

18 вересня (18:00)

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами ЗНО

22 серпня 18:00)

22 серпня  (18:00)

23 вересня (18:00)

Проведення співбесід

16 - 18 серпня

16 - 18 серпня

20-25 вересня

Проведення додаткових сесій іспитів, творчих конкурсів

13 – 22 серпня

13 – 22 серпня 1

21-26 вересня

Термін надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не раніше 06 вересня

не раніше 06 вересня

не пізніше 30 листопада

Зарахування вступників

не пізніше 30 вересня

не пізніше 30 вересня

не пізніше 30 листопада

*Набір на другому етапі здійснюється на вакантні місця ліцензованого обсягу

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування здобувачів на навчання для здобуття ступеня бакалавр на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

І етап

ІІ етап*

Початок прийому заяв та документів

13 серпня (9:00)

13 серпня (9:00)

4 вересня (9:00)

Закінчення прийому заяв та документів

21 серпня 18:00)

21 серпня (18:00)

23 вересня (18:00)

Проведення додаткового фахового випробування (у формі співбесіди) та фахового випробування

22 – 26 серпня

22 – 26 серпня

21-26 вересня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників на місця за кошти фізитчних та юридичних осіб

не пізніше 28 серпня

не пізніше 28 серпня

не пізніше 30 вересня

Зарахування вступників

не пізніше 30 вересня

не пізніше 30 вересня

не пізніше 30 листопада

*Набір на другому етапі здійснюється на вакантні місця ліцензованого обсягу 

Строки реєстрації вступників для складання ЄВІ, прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування здобувачів на навчання для здобуття ступеня магістра

Етапи вступної компанії

Заочна форма навчання

І етап

ІІ етап*

Початок реєстрація для складання ЄВІ з іноземної мови

12 травня

17 серпня

Закінчення реєстрації для складання ЄВІ з іноземної мови

05 червня ( до 18:00)

25 серпня (до 18:00)

Основна сесія ЄВІ з іноземної мови

01 липня

19 вересня

Реєстрація електронних кабінетів вступників

01 серпня - 30 серпня

01 серпня - 30 серпня**

Початок прийому заяв та документів, для вступників, які вступають на основі  вступних іспитів

05 серпня

15 вересня

Закінчення прийому заяв та документів, для вступників, які вступають на основі  вступних іспитів

17 серпня

20 листопада

Закінчення прийому заяв та документів, для вступників, які вступають на основі ЄВІ

22 серпня

23 листопада

Строки проведення фахових вступних випробувань

18 – 26 серпня

23 – 28 листопада

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 30 серпня

до 30 листопада

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня

30 листопада

 

*Набір на другому етапі здійснюється на вакантні місця ліцензованого обсягу.

** Для вступу на ІІ етапі обов’язковою є реєстрація вступника в електронному кабінеті до 30 серпня