Графік прийому документів та вступних випробувань

Порядок роботи приймальної комісії:

  • У консультаційно-інформаційний період: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00, обідня перерва – з 13:00 до 14:00; субота та неділя – вихідний день;
  • У період прийому заяв про участь у конкурсі та документів вступників, у період прийому оригіналів документів від вступників, рекомендованих до зарахування: понеділок – п’ятниця з 9:00 до 18:00, обідня перерва – з 13:00 до 14:00; субота з 10:00 до 14:00 без обідньої перерви; неділя – вихідний день.

Вступні екзамени проводяться за розкладом, що затверджується та оприлюднюється приймальною комісією до початку прийому документів.

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

 

БАКАЛАВР
 
 

Для вступників на основі  ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання*

Заочна форма навчання*

І етап

ІІ етап

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року (9:00)

12 липня 2018 року (9:00)

4 вересня 2018 року(9:00)

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування

20 липня 2018 року (18:00)

20 липня 2018 року(18:00)

19 вересня 2018 року (18:00)

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

26 липня 2018 року (18:00)

26 липня 2018 року (18:00)

23 вересня 2018 року(18:00)

Строки проведення співбесід, вступних випробувань

21 – 23 липня 2018 року

21 – 23 липня 2018 року

20-26 вересня 2018 року

21 – 26 липня 2018 року

21 – 26 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників на місця за кошти фізичних та юридичних осіб

7 серпня 2018 року (до18.00)

7 серпня 2018 року (до 18.00)

27 вересня 2018 року

(до 18:00)

Строк вибору вступниками місця навчання за кошти фізичних та юридичних осіб

І хвиля: не пізніше 14 серпня 2018 року (до 18:00)

ІІ хвиля:  не пізніше 26 вересня 2018 року(до 18:00)

І хвиля: не пізніше 14 серпня 2018 року (до 18:00)

ІІ хвиля:  не пізніше 26 вересня 2018 року(до 18:00)

28 вересня 2018 року(до 18:00)

Зарахування вступників

І хвиля: не пізніше 16 серпня 2018 року (до 18:00)

ІІ хвиля:  не пізніше 30 вересня 2018 року(до 18:00)

І хвиля: не пізніше 16 серпня 2018 року (до 18:00)

ІІ хвиля:  не пізніше 30 вересня 2018 року(до 18:00)

не пізніше 30 вересня 2018 року (до 18:00)

 

Для вступників на другий курс (з нормативним терміном навчання)
та на перший (із скороченим терміном навчання)
для здобуття ступеня бакалавра 
НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, БАКАЛАВРА, 
здобутого за спорідненою чи іншою спеціальністю проводиться у такі терміни:

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

І етап

ІІ етап**

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року (9:00)

12 липня 2018 року(9:00)

4 вересня 2018 року (9:00)

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня 2018 року (18:00)

24 липня 2018 року(18:00)

20 вересня 2018 року(18:00)

Строки проведення вступних випробувань

25 – 31 липня 2018 року

25–31липня 2018 року

21-26 вересня  2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

04 серпня 2018 року (до 12:00)

04 серпня 2018 року(до 12:00)

28 вересня 2018 року(до 12:00)

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

не пізніше

10 серпня 2018 року(до 18:00)

не пізніше

10 серпня 2018 року(до 18:00)

не пізніше

30 вересня 2018 року(до 18:00)

**Набір на другий етап здійснюється на вакантні місця ліцензованого обсягу.

 

МАГІСТР
 

Для вступників НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО СВО АБО ОКР СПЕЦІАЛІСТА для здобуття ступеня магістра:

Етапи вступної компанії

Заочна (дистанційна) форма навчання

Заочна (дистанційна) форма навчання

І етап

ІІ етап**

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року (9:00)

06 листопада 2018 року (9:00)

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня 2018 року (18:00)

21 листопада 2018 року (18:00)

Строки проведення вступних випробувань

25 – 28 липня 2018 року 

22–26 листопада 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

02 серпня 2018 року
(до 12:00)

27 листопада 2018 року (до 12:00)

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

12 серпня 2018 року
(до 18:00)

30 листопада 2018 року
(до 18:00)

**Набір на другий етап здійснюється на вакантні місця ліцензованого обсягу.

 

Для вступників НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО СВО АБО ОКР СПЕЦІАЛІСТА для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Етапи вступної компанії

Заочна форма навчання

Заочна форма навчання

І етап

Початок прийому заяв та документів

12 липня 2018 року (9:00)

Закінчення прийому заяв та документів

25 липня 2018 року (12:00)

Строки проведення вступних випробувань

25 – 28 липня 2018 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників за державним замовленням

08 серпня 2018 року (до 12:00)

Зарахування вступників:

-         за державним замовленням

-         за кошти фізичних та юридичних осіб

 

20 серпня 2018 року (до 18:00) (але не пізніше 15 вересня 2018 року)

не пізніше 30 вересня 2018 року

 

Для вступників НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО СВО АБО ОКР СПЕЦІАЛІСТА для здобуття ступеня магістра зі спеціальностей 053 «Психологія», спеціалізація «Психологія», 051 «Економіка», спеціалізація «Управління персоналом та економіка праці» 

Етапи вступної компанії

Заочна форма навчання

Заочна форма навчання

І етап

ІІ етап**

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

14 травня 2018 року

14 травня 2018 року

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників

05 червня 2018 року
(до24:00)

05 червня 2018 року
(до24:00)

Початок реєстрація для складання ЄФВІ з іноземної мови

14 травня 2018 року

14 травня 2018 року

Закінчення реєстрації для складання ЄФВІ з іноземної мови

05 червня 2018 року
(до18:00)

05 червня 2018 року
(до18:00)

Основна сесія ЄФВІ з іноземної мови

11 липня 2018 року

11 липня 2018 року

Строки проведення додаткових фахових вступних випробувань

14 - 31 травня 2018 року

14 - 31 травня 2018 року

Початок прийому заяв та документів, для вступників, які вступають на основі  вступних іспитів

02 липня 2018 року (9:00)

06 листопада 2018 року (9:00)

Закінчення прийому заяв та документів , для вступників, які вступають на основі  вступних іспитів

09 липня 2018 року (18:00)

21 листопада 2018 року (18:00)

Закінчення прийому заяв та документів , для вступників, які вступають на основі ВФВІ

26 липня 2018 року

26 липня 2018 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

02 – 29 липня 2018 року

02 – 29 липня 2018 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

13 серпня 2018 року (до 12:00)

27 листопада 2018 року (до 12:00)

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

20 серпня 2018 року (до 18:00)

30 листопада 2018 року (до 18:00)

 

Для вступників НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО СВО АБО ОКР СПЕЦІАЛІСТА для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право»

Етапи вступної компанії

Заочна форма навчання

Заочна форма навчання

І етап

ІІ етап**

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників

14 травня 2018 року

14 травня 2018 року

Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників

05 червня 2018 року 

05 червня 2018 року

Початок реєстрація для складання ЄФВІ з іноземної мови та ЄВВВ

14 травня 2018 року

14 травня 2018 року

Закінчення реєстрації для складання ЄФВІ з іноземної мови та ЄФВВ

05 червня 2018 року ( до18:00)

05 червня 2018 року
(до18:00)

Основна сесія ЄФВІ з іноземної мови

11 липня 2018 року

11 липня 2018 року

Основна сесія ЄФВВ

13 липня 2018 року

13 липня 2018 року

Строки проведення додаткових фахових вступних випробувань

14 - 31 травня 2018 року

14 - 31 травня 2018 року

Початок прийому заяв та документів

02 липня 2018 року (9:00)

06 листопада 2018 року (9:00)

Закінчення прийому заяв та документів

09 липня 2018 року (18:00)

21 листопада 2018 року (18:00)

Закінчення прийому заяв та документів, для вступників, які вступають на основі ВФВІ з іноземної мови та ВФВВ

26 липня 2018 року (18:00)

21 листопада 2018 року (18:00)

Строки проведення фахових вступних випробувань

02 – 29 липня 2018 року 

02 – 29 липня 2018 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

13 серпня 2018 року (до 12:00)

27 листопада 2018 року (до 12:00)

Зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

20 серпня 2018 року (до 18:00)

30 листопада 2018 року (до 18:00)

 

Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра

Етапи вступної компанії

І етап

ІІ етап

Початок прийому заяв та документів

01 лютого 2018 року

1 липня 2018 року

Закінчення прийому заяв та документів

28 лютого 2018 року

30 жовтня 2018 року

Строки проведення вступних випробувань

до 01 березня 2018 року

до 01 листопада 2018 року

Зарахування вступників

не пізніше
01 березня 2018 року

не пізніше
01 листопада 2018 року