Освітні програми

Ступінь бакалавра (денна, заочна форма навчання)

Галузь
знань

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

 

Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Психологія

 

Управління та адміністрування

Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та управління підприємством

 Ступінь магістра (заочна форма навчання): 

Галузь
знань

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

 

Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом
та економіка праці

Психологія

 

 

 

 

 

Управління та адміністрування

Публічне управління та 
адміністрування

Державна служба

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та управління підприємством

 

 

Менеджмент  

 

 

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Управління проектами

Управління навчальним закладом

 

Освіта / Педагогіка

 

Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

Інклюзивна освіта

Християнська педагогіка