Освітні програми

Ступінь бакалавра (денна, заочна форма навчання)

Галузь
знань

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

 

Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Психологія

 

Управління та адміністрування

Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Ступінь магістра (денна форма навчання):  

Галузь знань

Спеціальність
(напрям підготовки) 

Спеціалізація
(освітня програма)


Соціальні та поведінкові науки

Психологія

Психологія

Управління та адміністрування

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Управління навчальним закладом (за типом)

Управління проектами

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

 Ступінь магістра (заочна форма навчання):  

Галузь знань

Спеціальність
(напрям підготовки) 

Спеціалізація
(освітня програма)


Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Психологія

Психологія

Управління та адміністрування

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Управління навчальним закладом (за типом)

Управління проектами

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування
Освіта/ Педагогіка


Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

Християнська педагогіка

Спеціальна освіта

Спеціальна освіта (за нозологіями)