ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти (денна, заочна форма навчання): 

Галузь
знань

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Управління персоналом та економіка праці

053 Психологія

Психологія


 07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент

Бізнес-адміністрування

076 Підприємництво та торгівля

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Другий (магістерський) рівень вищої освіти (денна форма навчання):  

Галузь знань

Спеціальність
(напрям підготовки) 

Спеціалізація
(освітня програма)

05 Соціальні та поведінкові науки

053 Психологія

Психологія
07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Управління навчальним закладом

Управління проєктами

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

 01 Освіта/ Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи. Андрагогіка

 Другий (магістерський) рівень вищої освіти (заочна форма навчання):  

Галузь знань

Спеціальність
(напрям підготовки) 

Спеціалізація
(освітня програма)


05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Управління персоналом та економіка праці

053 Психологія

Психологія07 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Управління навчальним закладом

Управління проєктами

076 Підприємництво та торгівля

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

28 Публічне управління та адміністрування

281 Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування
01 Освіта/ Педагогіка


011 Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи. Андрагогіка

Християнська педагогіка. Капеланство

016 Спеціальна освіта

Спеціальна освіта (за нозологіями)