Освітні програми

Ступінь бакалавра (денна, заочна форма навчання)

Галузь
знань

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

 

Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Психологія

 

Управління та адміністрування

Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Ступінь магістра (заочна форма навчання): 

Галузь
знань

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

 

Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом
та економіка праці

Психологія

Інформаційні технології

Компютерні науки та інформаційні технології

 

 

 

 

 

Управління та адміністрування

Публічне управління та
адміністрування

 

Державна служба

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

  

 

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування

Якість,стандартизація та сертифікація персоналу

Управління проектами

 

Управління навчальним закладом

Медійний менеджмент в освіті

 

Освіта / Педагогіка

 

Освітні, педагогічні науки

Педагогіка вищої школи

Інклюзивна освіта

Християнська педагогіка у вищій школі