Освітні програми

Ступінь бакалавра (денна, заочна форма навчання)

Галузь
знань

Спеціальність
(напрям підготовки)

Спеціалізація
(освітня програма)

 

Соціальні та поведінкові науки

Економіка

Управління персоналом та економіка праці

Психологія

 

Управління та адміністрування

Менеджмент

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та управління підприємством

 Ступінь магістра (заочна форма навчання): 

Галузь знаньСпеціальність 
(напрям підготовки)
Спеціалізація
(освітня програма)

Соціальні та поведінкові науки
ЕкономікаУправління персоналомта економіка праці 
Психологія 

Управління та адміністрування
Публічне управління та адмініструванняДержавна служба
Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьЕкономіка та управління підприємством


Менеджмент  
Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Управління проектами
Управління навчальним закладомОсвіта / Педагогіка


Освітні, педагогічні науки
Педагогіка вищої школи
Інклюзивна освіта
Християнська педагогіка
Спеціальна освітаСпеціальна освіта (за нозологіями)