Наукова бібліотека

Університет – це зібрання розумних людей
навколо гарної бібліотеки.

(Томас Карлейль)

Наукова бібліотека Університету менеджменту освіти НАПН України – навчально-допоміжний, інформаційний, науковий, культурно-освітній структурний підрозділ Університету, що забезпечує швидкий та зручний доступ до всіх ресурсів.

Місія бібліотеки: розвиток, створення, збереження та організація використання власних та світових інформаційних ресурсів, які відповідають науковим та навчальним процесам в Університеті, забезпечення інформаційних, дослідницьких потреб науково-педагогічних працівників Університету, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів та інших наукових співробітників НАПН України на принципах доступності, оперативності, інформативності, комфортності.

Обслуговування користувачів відбувається через читальний зал та абонемент.

Основні функції бібліотеки

  • Здійснює інформаційне та бібліотечно-бібліографічне обслуговування користувачів
  • Вивчає інформаційні потреби користувачів та здійснює оперативне забезпечення інформаційних запитів науковців і студентів Університету, використовуючи різні форми і методи індивідуального, групового та масового інформування
  • Підвищує ефективність інформаційного забезпечення користувачів за рахунок взаємодії з всеукраїнськими та галузевими інформаційними центрами. Забезпечує користувачам доступ до інформаційних ресурсів як в Україні так і за її межами
  • Укладає і готує списки літератури, створює електронні бази даних на допомогу науковій та навчально-науковій роботі Університету, виконує всі види бібліотечних довідок, організовує книжкові виставки
  • Комплектує бібліотечний фонд вітчизняними (у тому числі регіональними та місцевими документами), зарубіжними опублікованими та неопублікованими документами; науковою, навчальною, методичною, довідковою, науково-популярною літературою, а також матеріалами про педагогів-новаторів і передовий педагогічний досвід; фаховими періодичними та продовжуваними виданнями як на традиційних, так і на новітніх носіях інформації згідно з тематико-типологічним планом комплектування
  • Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і підсобних фондів, їх зберігання, реставрацію
  • Аналізує систематичне використання бібліотечних фондів з метою їх оптимізації

Наукова бібліотека діє на підставі Положення про наукову бібліотеку, що затверджено ректором Університету.