Внутрішня система забезпечення якості освіти

 

ПОЛОЖЕННЯ про Раду з якості Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» (ПРОЄКТ)

СКЛАД РАДИ З ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» (ПРОЄКТ)