Разові спеціалізовані вчені ради ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України

     
  
  
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО  СТУПЕНЯ 
        ДОК
ТОРА ФІЛОСОФІЇ 
В РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УЧЕНИХ РАДАХ 
        ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»
 
  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ
  
  ЕТАПИ АТЕСТАЦІЇ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ


    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.001

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.002

    
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.004

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.003

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.005

   
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.006

    
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.007

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.008

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.009

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.010


    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.011

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.012

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.013

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.01
4


    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.015

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.016