Разові спеціалізовані вчені ради ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України

 







    
  
  
ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО  СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 
       
В РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УЧЕНИХ РАДАХ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ
        ОСВІТИ»
 
  
ПОРЯДОК ЗАМОВЛЕННЯ, ВИДАЧІ ТА ОБЛІКУ ДИПЛОМА ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА ДОДАТКА 
        ДО НЬОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЗРАЗКА В ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ
  
  ЕТАПИ АТЕСТАЦІЇ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ


    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.001

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.002

    
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.004

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.003

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.005

   
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.006

    
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.007

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.008

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.009

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.010


    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.011

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.012

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.013

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.01
4


    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.015

    СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА ДФ 26.455.016

    Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту  дисертації на здобуття ступеня доктора філософії
 ШАБАЛИ Юлії Анатоліївни  з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»
 

    Разова спеціалізована вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії ЗАЄЦЬ Наталії Юхимівни з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки»