Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.004 ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.455.004 ДЗВО «Університет менеджменту освіти» утворена за наказом МОН України №237 від 19.02.2021 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сологуб Олександри Станіславівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань - 01 «Освіта / Педагогіка», за спеціальністю - 011 «Освітні, педагогічні науки».

Тема дисертації – «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації».

Науковий керівник – Гуменюк Віра Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Дата прийняття дисертації до розгляду – 24 лютого 2021 року.

 

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.455.004:

Голова разової спеціалізованої вченої ради:

  • Сорочан Тамара Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор, директор Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Офіційні опоненти:

  • Боднар Оксана Степанівна - доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.
  • Бахмат Наталія Валеріївна - доктор педагогічних наук, професор, заступник декана педагогічного факультету з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Рецензенти:

  • Рябова Зоя Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти».
  • Дубініна Оксана Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління і проектного менеджменту Навчально-наукового інституту менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

 

Захист дисертації планується: 23 березня 2021 року об 11.00 год. у Державному закладі вищої освіти «Університет менеджменту освіти» НГАПН України за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців 52-А, корпус 3, зала засідань.

 

1. Анотація дисертації

2. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів

3. Дисертація

4. Відгуки офіційних опонентів

5. Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії

6. Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради

7. Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради

8. НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ “ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА”

9. НАКАЗ ДЗВО "УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ" ПРО ВИДАЧУ ДИПЛОМА ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ