Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу

Автор: Киричук В.О., Гонтаровська Н.Б., Прашко О. В., Андросович К. А., Мельник М. Ю., Веселка Ю.Б., Давидова М. О. Рік: 2014 Киричук В.О., Гонтаровська Н.Б., Прашко О. В., Андросович К. А.,…

Підготовка педагогічних кадрів до використання у професійній діяльності альтернативної методики викладання суспільно-гуманітарних предметів «Філософія для дітей»

Автор: Лютко О.М. Рік: 2014 Підготовка педагогічних кадрів до використання у професійній діяльності альтернативної методики викладання суспільно-гуманітарних предметів  «Філософія…

Професійна програма підвищення кваліфікації слухачів напряму «Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій галузі знань 1501 «Державне управління»

Автор: Саюк В. І. Рік: 2014 Саюк В. І. Професійна програма підвищення кваліфікації слухачів напряму «Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних…

Робоча програма підвищення кваліфікації слухачів напряму «Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій»

Автор: Саюк В. І. Рік: 2014 Саюк В. І. Робоча програма підвищення кваліфікації слухачів напряму «Працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підпри-…

Майстерня художнього слова

Рік: 2014 Майстерня художнього слова: публіцистичне видання / упоряд. : Н. В. Любченко, А. С. Науменко ; за заг. ред. Є. Р. Чернишової ; НАПН України, ДВНЗ «Ун-т менедж. Освіти». — К.,…

Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу в межах європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу

Рік: 2014 Теоретичні та методичні засади управління підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на основі компетентнісного підходу  в межах європейської  кредитно-трансферної системи…

Навчальна програма підготовки вчителів з курсів духовно-морального спрямування в системі інститутів післядипломної педагогічної освіти України

Автор: В. М. Жуковський, О. В. Огірко, М. В. Влад, С. Л. Головін, Р. М. Голянчук, А. В. Євтодюк, Н. Д. Ковальчук, С. В. Макогнюк, О. В. Матласевич, Н. Б.…

Створення та використання електронного навчально-методичного комплексу при підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти

Автор: Машкова О. Л. Рік: 2014 Машкова О. Л. Створення та використання   електронного   навчально-методичного  комплексу   при  підвищенні  кваліфікації  …

Організація практичної роботи у віртуальному навчальному середовищі слухачів курсів підвищення кваліфікації закладів післядипломної педагогічної освіти

Автор: Машкова О. Л., Ляхоцька Л. Л., Калачова Л. В. Рік: 2014 Машкова О. Л., Ляхоцька Л. Л., Калачова Л. В. Організація практичної роботи у віртуальному навчальному середовищі  слухачів курсів…

Нормативно-правові документи для керівників структурних підрозділів Університету менеджменту освіти з науково-методичної роботи

Рік: 2014 Нормативно-правові документи для керівників структурних підрозділів Університету менеджменту освіти з науково-методичної роботи / упоряд. : Н. В. Любченко, О. Ю. Шумська ; за ред . проф. Є. Р.…

Анотований каталог конкурсних робіт учасників всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі ППО України

Рік: 2014 Анотований каталог конкурсних робіт учасників всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі ППО України (2009–2014 рр.) / упоряд. : О. Ю. Шумська, К. В.…

Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі  післядипломної педагогічної освіти: зміст, організаційні форми, технології

Автор: Є. Р. Чернишова, В. П. Ляхоцький, І. Ю. Регейло, Н. В. Гузій, О. Л. Ануфрієва, В. І. Саюк, М. І. Скрипник, О. С. Снісаренко, Г. О. Штомпель, М. О. Чернишова. Рік: 2014 Є. Р. Чернишова, В.…

Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педа- гогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти

Автор: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький, О. Л. Ануфрієва, І. Ю. Регейло, В. І. Саюк, М. І. Скрипник, О. С. Снісаренко, М. О. Чернишова, Г. О. Штомпель. Рік: 2014 Є. Р. Чернишова, Н.…

Арт-терапевтичний тренінг

Автор: Інжиєвська Л. А. Рік: 2014 Інжиєвська Л. А. Арт-терапевтичний тренінг: конспект лекцій та робочий зошит для  самостійної  роботи  з  дисципліни  /…

Збірник нормативно-правових актів і документів щодо запровадження предметів духовно-морального спрямування в систему освіти України

Автор: Сіданіч І. Л. Рік: 2014 Сіданіч І. Л. Збірник  нормативно-правових  актів і документів  щодо  запровадження  предметів духовно-морального спрямування в систему…

Методики діагностики психологічних особливостей інноваційних змін в освітніх організаціях

Автор: Карамушка Л. М., Толков О. С. Рік: 2014 Карамушка Л. М., Толков О. С. Методики діагностики психологічних особливостей інноваційних змін в освітніх організаціях: навчальний практикум для…

Логіка

Автор: Солодков В.Т. Рік: 2011 С 60 Логіка : навч.-метод. комплекс / В.Т.Солодков ; НАПН України,  Ун-т менедж. освіти, Ін-т менедж. та психології. — К., 2011. — 40…