Педагогічний Х-фактор: норматив.-прововий кейс

Педагогічний Х-фактор: норматив.-прововий кейс

Рік: 2014

Педагогічний  Х-фактор:  норматив.-прововий  кейс / уклад. : В..Зарицька ;  НАПН  України,  ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К., 2014. — 56 с.

Даний збірник інтегрує в собі нормативно-правове забезпечення низки інновацій у Донецькому облІППО (положення про очно-заочні школи-лабораторії, конкурс «Педагогічний Х-фактор», обласний майстер-клас тощо) та методичні рекомендації щодо організації та проведення сучасних ефективних форм підвищення кваліфікації та дисемінації перспективного педагогічного досвіду.

Збірник має теоретико-прикладний характер і передбачає ознайомлення педагогічного загалу з особливостями, змістом, технологіями та формами проведення майстер-класу, тренінгу, методичного подіуму; специфікою упорядкування електронного портфоліо, спрямований на підвищення фахової майстерності педагогів, удосконалення рівня готовності до самоосвітньої діяльності та до участі в професійних конкурсах.

Збірник рекомендується для керівних, методичних, педагогічних кадрів.