Наукова школа Олійника В.В.
«Становлення, функціонування та розвиток системи післядипломної педагогічної освіти України»
Керівник наукової школи: Олійник Віктор Васильович - академік, доктор педагогічних наук, професор, дійсний члена НАПН України, заслужений працівник освіти України
Наукова школа Спіріна О.М.
«Електронні відкриті системи та інформатична підготовка вчителя»
Керівник наукової школи: Спірін Олег Михайлович - доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України
Наукова школа Петренко Л.М.
«Теоретико-методологічні та методичні проблеми розвитку професійної освіти»
Керівник наукової школи: Петренко Лариса Михайлівна - доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, професор
Наукова школа Карташової Л.А.
«Цифровізація освіти: сутність та перспективи»
Керівник наукової школи: Карташова Любов Андріївна - доктор педагогічних наук, професор
Наукова школа Сорочан Т.М.
«Професійний розвиток фахівців у формальній, неформальній, інформальній післядипломній освіті в умовах цифровізації суспільства. Управління педагогічними системами підвищення кваліфікації фахівців»
Керівник наукової школи: Сорочан Тамара Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор
Наукова школа Бондарчук О.І.
«Психологічні засади вдосконалення управління освітніми організаціями»
Керівник наукової школи: Бондарчук Олена Іванівна - доктора психологічних наук, професор
Наукова школа Сергеєвої Л.М.
«Праксеологічні засади управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти»
Керівник наукової школи: Сергеєва Лариса Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор
Наукова школа Рябової З.В.
«Маркетингове управління закладами освіти»
Керівник наукової школи: Рябова Зоя Вікторівна - доктор педагогічних наук, професор
Наукова школа Лушина П.В.
«Екологічна психологічна допомога та фасилітативний супровід розвитку особистості майбутнього фахівця»
Керівник наукової школи: Лушин Павло Володимирович - доктор психологічних наук, професор