Наукова школа Сергеєвої Л.М.

Наукова школа Сергеєвої Л.М.

«Праксеологічні засади управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти»
Керівник наукової школи: Сергеєва Лариса Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор

КАДРОВИЙ СКЛАД НАУКОВОЇ ШКОЛИ, ЗАХИЩЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ:

Докторські:

1. Стойчик Т. І. «Теоретико-методичні основи управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців у професійних навчальних закладах»

Кандидатські:

  1. Русанов Г. Г. «Формування готовності педагогів професійно-технічних навчальних закладів до роботи в умовах децентралізації управління професійним навчанням».
  2. Стойчик Т. І. «Організаційно-педагогічні засади підготовки робітників гірничого профілю в професійно-технічних навчальних закладах».
  3. Тарасюк І. В. «Підготовка фахівців харчової і переробної промисловості в професійних навчальних закладах західних областей України (друга половина ХХ – на початку ХХІ століття)».
  4. Докторович В.М. «Управління інноваційною діяльністю закладу професійної (професійно-технічної) освіти» (Ph.D)

Експериментальні педагогічні майданчики (всеукраїнського рівня)

1. Александрова С.О., Гребенькова Г.В. «Технологія забезпечення доступності освітнього простору професійно-технічного навчального закладу для учнів з порушеннями слуху» на базі ДНЗ  «Одеський центр професійно-технічної освіти» (2016–2018 рр.) – наказ МОН України від 25. 05. 2016 р. № 565;

2. Сиротюк В.Г., Стойчик Т.І. «Педагогічні умови формування конкурентоздатності фахівців гірничого профілю в професійних навчальних закладах» на базі Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею (2016–2019 рр.) – наказ МОН України від 13.06.2016 № 665;

3. Микитюк С.М.,Дребіт Н.В., Лакатуш А.В.,  «Управління розвитком закладів професійної (професійно-технічної) освіти на засадах педагогічної логістики» (2019–2022 рр.)  – наказ МОН України від21.05.2019 р.  № 693;

4.  Сороквашин С.В., Логвиненко В.Д.«Формування підприємницької компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг у процесі професійної підготовки» (2019–2023 рр.) – наказ МОН України від 09.01.2020 р. № 23.