Наукова школа Сергеєвої Л.М.

Наукова школа Сергеєвої Л.М.

«Праксеологічні засади управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти»
Керівник наукової школи: Сергеєва Лариса Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор

Напрями наукових досліджень:

забезпечення якісної професійної підготовки у тісній взаємодії з регіональними ринками праці; створення та впровадження механізмів системного вивчення перспективних напрямів у різних галузях та започаткування підготовки за новими професіями; професійний розвиток персоналу підприємств, забезпечення підготовки конкурентоздатних кваліфікованих робітників і молодших спеціалістів.

Кадровий склад наукової школи, захищені дисертації:

Кандидатські:

  1. Стойчик Т. І. «Організаційно-педагогічні засади підготовки робітників гірничого профілю в професійно-технічних навчальних закладах».
  2. Тарасюк І. В. «Підготовка фахівців харчової і переробної промисловості в професійних навчальних закладах західних областей України (друга половина ХХ – на початку ХХІ століття)».
  3. Русанов Г. Г. «Формування готовності педагогів професійно-технічних навчальних закладів до роботи в умовах децентралізаціїуправління професійним навчанням».