Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти"
Серія «Педагогічні науки»

 

ISSN 2218-7650

ID 47812

DOI 10.32405/2218-7650

 

  
      

  


ISSN 2218-7650  
ID 47812  
Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Державний заклад вищої освіти
«Університет менеджменту освіти»
  
ВІСНИК
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ
 
Збірник наукових праць
Серія «Педагогічні науки»
(Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22072-11972ПР від 22 квітня 2016 р.)
 
Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі  
педагогічних наук рішенням Атестаційної колегіїї  
Міністерства освіти і науки України  
від 22 грудня 2016 року № 1604 (додаток 9)  
Серія «Педагогічні науки»  
 
 
  Видання індексується: