Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти"
Серія «Педагогічні науки»

 

ISSN 2218-7650

DOI: 10.37321

ID 47812


https://doi.org/10.58442/2218-7650 ;  https://doi.org/10.32405/2218-7650

 

ISSN 2218-7650  
ID 47812  
Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Державний заклад вищої освіти
«Університет менеджменту освіти»
  
ВІСНИК
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ
 
Збірник наукових праць
Серія «Педагогічні науки»

Освіта/Педагогіка:01; код спец.: 011, 012, 013, 014, 015, 016

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22072-11972ПР від 22 квітня 2016 р

 
Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі 
педагогічних наук рішенням Атестаційної колегії 
Міністерства освіти і науки України 
від 28 грудня 2019 року № 1643 (додаток 4) 
Серія «Педагогічні науки» (Категорія «Б») 
 
  Видання індексується: