поширюється за ліцензією Creative Commons ("Із зазначенням авторства - Некомерційне використання - Поширення на тих же умовах") 4.0 Міжнародна (CC BY-NC-SA 4.0)

Вісник післядипломної освіти: Збірник наукових праць

Серія «Педагогічні науки»

ISSN print         ISSN online

https://doi.org/10.58442/

«ВІСНИК ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки» – висвітлює актуальні проблеми загальної і професійної освіти. Представляє результати досліджень з історії педагогіки, методології освіти, теоретичних і методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетентностей фахівців у галузі освіти, підвищення якості освіти.

Журнал внесено до «Переліку наукових фахових видань України». Міністерством освіти і науки України фаховому виданню присвоєно категорію «Б» у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальностями – 011, 012, 013, 014, 015, 016 (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р.) (додаток 4).

Наукова сфера: педагогічні науки

Тематика: педагогіка, андрагогіка, загальна педагогіка, професійна педагогіка

Засновник: Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»

Рік заснування: 2016

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 22072‐11972ПР від 22.04.2016

Ідентифікатор медіа: R30-05068 від 25.04.2024 № 1328.

Періодичність публікацій: щоквартально (4 рази на рік)

Мова рукопису: українська, англійська, польська

УДК 378.091.046-021.68(082)

ББК 74р.я43+88я43

 

  Видання індексується: