Про журнал

 Засновник видання: 
Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти». У 2016 році видання було перереєстровано на серії: «Педагогічні науки», «Соціальні та поведінкові науки», «Управління та адміністрування».

Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі педагогічних наук рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 22 грудня 2016 року № 1604 (додаток 9) Серія «Педагогічні науки»

Свідоцтво про реєстрацію серії «Педагогічні науки»: КВ № 22072-11972ПР від 22 квітня 2016 р.

Рік заснування: 28 квітня 2005 року

Основні напрями видання: висвітлення актуальних проблем загальної і професійної освіти. Представлення результатів досліджень з історії педагогіки, методології освіти, теоретичних і методичних аспектів навчання та виховання, формування професійних компетентностей фахівців у галузі освіти, підвищення якості освіти.

Журнал призначений для науковців, педагогічних і науково-педагогічних працівників, керівників закладів вищої освіти, методистів, викладачів і слухачів закладів післядипломної освіти.

Збірник виходить у світ: українською, англійською, польською, російськоюмовами.
Періодичність видання: 4 рази на рік.

Телефон для довідок: +38 (044) 481-38-00, +38 (044) 484-10-96

Відповідальний редактор:Васильченко Яніна Йосипівна