Навчальна та науково-методична література

 

Шановні відвідувачі сайту нашого Університету!

Ми вдячні Вам за інтерес до наших видань у рубриці «Навчальна та науково-методична література». Сьогодні наш Університет є по-справжньому унікальним закладом інноваційно-дослідницького типу, визнаним Всеукраїнським навчальним і науково-методичним центром у системі післядипломної педагогічної освіти, який у цьому році відзначає 60-річний ювілей.

У 2011 р. співробітниками Університету менеджменту освіти видано дві монографії, один підручник, 28 посібників, 10 навчальних програм, спецкурсів, лекцій, 18 методичних рекомендацій та один словник-довідник.

Основними проблемами праць є:

 • кредитно-модульна система організації навчального процесу в підвищенні кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти;
 • підвищення ефективності функціонування навчальних закладів системи ППО через науково-теоретичне обґрунтування та розроблення науково-методичних підходів, спрямованих на вдосконалення формування та використання їх кадрового потенціалу в умовах трансферу національної економіки глобалізації освітніх процесів;
 • розвиток кадрового потенціалу, підвищення його професійних якостей й конкурентноздатності на ринку праці, відповідно до нових викликів XXI ст.;
 • психологічна готовність майбутніх менеджерів до управління змінами в організації;
 • девіантна поведінка, формування і застосування напрямів діяльності психолога щодо надання психологічної допомоги особистості;
 • професійна діяльність людини, яка працює з базами даних в інформаційних системах;
 • сутність комунікативної компетентності вчителя та особливості її прояву у взаємодії з обдарованою дитиною;
  • різноманітний підхід до побудови навчального процесу;
  • гуманізація педагогічного процесу і взаємодії сім’ї та школи;
  • багатоаспектність підходів до досягнення мети неперервного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів з урахуванням вимог сучасного етапу розвитку суспільства.

З працями, які заслуговують на особливу увагу, запрошуємо ознайомитися у переліку тут.

У 2012 р. викладачами Університету буде опублікована наукова та навчальна продукція, у якій подальшого розв’язання набудуть вищевказані проблеми та розглядатимуться нові, актуальні питання для розвитку педагогічної та психологічної наук, а саме:

 • підготовка керівників ЗНЗ і установ загальної середньої освіти до оцінювання результатів діяльності шкіл;
 • наукові дослідження, удосконалення їх планування та проведення;
 • теоретичні та практичні аспекти впровадження Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) у підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти;
 • концептуальні засади формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій;
 • удосконалення післядипломної педагогічної освіти України у контексті концепції неперервної освіти і концепції індивідуалізації й диференціації гуманістичного, особистісно-діяльнісного, когнітивного й аксілогічного підходів;
 • оцінювання результатів навчання здорового способу життя учнів ЗНЗ на основі життєвих навичок;
 • розвиток гендерної освіти в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • психологічна підготовка керівних кадрів до ефективного управлінського спілкування в системі ППО;
 • вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій;
 • підготовка керівників освітніх закладів і педагогів, працівників окремих служб до профілактики правопорушень серед неповнолітніх;
 • психологічна підготовка керівників до формування позитивного іміджу освітніх організацій.

Зробити замовлення можна за телефоном (044) 481-38-58 або через електронну пошту rectorumo@ukr.net; rector@umo.edu.ua.

Сподіваємось на плідну співпрацю! Творчих успіхів Вам!