ДЕПОЗИТАРІЙ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

 

Активне використання електронних ресурсів, доступ до віддалених інформаційних ресурсів надає можливість педагогічним, науково-педагогічним працівникам здійснювати свою науково-освітню діяльність на суттєво новому рівні. Мережні комп’ютерні технології дозволяють створювати принципово нове інформаційне середовище. З метою створення якісного інформаційного ресурсного забезпечення та формування інформаційного простору Університету ведеться системна і систематична робота Науково-методичного центру щодо формування Депозитарію електронних ресурсів Університету.

Мета створення Депозитарію – забезпечення інформаційних потреб педагогічних, науково-педагогічних співробітників, слухачів та студентів Університету, накопичення, систематизація та зберігання інтелектуальних продуктів Університету  в одному місці, а також поширення цих матеріалів  у світовому науково-освітньому середовищі.

Всі наші е-ресурси доступні до використання та на принципах оперативності, інформативності та комфортності.

З метою оптимізації використання Депозитарію електронних освітніх ресурсів Університету просимо вас, шановні користувачі, надати пропозиції щодо формування структури та наповнення зазначеного освітнього ресурсу.

 

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УМО

ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА НОВАТОРСТВА

КОНКУРСИ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ

КОНЦЕПЦІЇ