ДЕПОЗИТАРІЙ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

 

Активне використання електронних ресурсів, доступ до віддалених інформаційних ресурсів надає можливість педагогічним, науково-педагогічним працівникам здійснювати свою науково-освітню діяльність на суттєво новому рівні. Мережні комп’ютерні технології дозволяють створювати принципово нове інформаційне середовище. З метою створення якісного інформаційного ресурсного забезпечення та формування інформаційного простору Університету ведеться системна і систематична робота Науково-методичного центру щодо формування Депозитарію електронних ресурсів Університету.

Мета створення Депозитарію – забезпечення інформаційних потреб педагогічних, науково-педагогічних співробітників, слухачів та студентів Університету, накопичення, систематизація та зберігання інтелектуальних продуктів Університету  в одному місці, а також поширення цих матеріалів  у світовому науково-освітньому середовищі.

Всі наші е-ресурси доступні до використання та на принципах оперативності, інформативності та комфортності.

З метою оптимізації використання Депозитарію електронних освітніх ресурсів Університету просимо вас, шановні користувачі, надати пропозиції щодо формування структури та наповнення зазначеного освітнього ресурсу.

ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА НОВАТОРСТВА

КОНКУРСИ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

ЕЛЕКТРОННІ БІБЛІОТЕКИ