Місія Університету

Ключовим орієнтиром і водночас вихідним положенням для розроблення й реалізації Стратегії є місія Університету ‑ інтелектуальний, культурний і професійний розвиток особистості, підготовка лідерів і конкурентоспроможних фахівців для національної системи освіти, економіки та публічного сектору; забезпечення високих стандартів якості освіти шляхом інтернаціоналізації та інтеграції освіти, наукових досліджень та інновацій на засадах європейських та національних пріоритетів та повоєнного відновлення України.