2024

ПІДСУМКИ РОБОТИ РАДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

Про освітню та міжнародну діяльність ДЗВО "Університет менеджменту освіти" за 2023 рік

2023

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2023 РОКУ, ЗАВДАННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙОМУ ВСТУПНИКІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ДО УМО НА 2024 РІК

СТАН ТА ЗАВДАННЯ ЩОДО ІНТЕГРАЦІЇ УНІВЕРСИТЕТУ У СВІТОВИЙ НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

2022

Результати діяльності 2018-2022

ПРО РОЗБУДОВУ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УМО. ПІДСУМКИ РОБОТИ РАДИ З ЯКОСТІ  У 2021, 2022 рр. ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ ЇЇ РІШЕНЬ НА ВІДПОВІДНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

ОСВІТНЯ, НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ ЗА 2018–2022 РР. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО РОЗВИТКУ

Про освітню, наукову та організаційну діяльність ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України за 2018-2022 рр. та перспективи його розвитку». Доповідь ректора ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України М.О.Кириченка на засіданні Президії НАПН України 16 листопада 2022 року

Результати вступної кампанії 2022

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 РОКУ, ЗАВДАННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙОМУ ВСТУПНИКІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ДО УМО НА 2023 РІК

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2022 РОКУ, ЗАВДАННЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙОМУ ВСТУПНИКІВ ТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ДО УМО НА 2023 РІКДоповідач: проректор з науково-педагогічної, освітньої роботи та міжнародних зв’язків Н.П.Муранова

Міжнародна діяльність

ПРО МІЖНАДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

2021

Про підготовку і підвищення кваліфікації фахівців ДЗВО «Університетменеджменту освіти»в умовах змішаного навчання

ЗВІТ ректора Університету«ПРО РОБОТУ ЗА 2021 РІК ТА ЗАВДАННЯ НА НАСТУПНИЙ РІК»