МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародне співробітництво Університету менеджменту освіти спрямовано на розвиток співпраці з міжнародними організаціями й установами, зарубіжними освітянськими фондами і професійними організаціями, з профільними академіями та навчальними закладами різних країн.

Університет співпрацює з такими навчальними закладами за кордоном, як:

 • Академія підвищення кваліфікації і професійної підготовки працівників освіти (Росія);
 • Російська академія освіти «Інститут педагогічної освіти»;
 • Республіканський інститут підвищення кваліфікації керівних і науково-педагогічних кадрів системи освіти Республіки Казахстан;
 • Академія післядипломної освіти (Республіка Білорусь);
 • Республіканський інститут професійної освіти (Республіка Білорусь);
 • Автономна освітня установа вищої професійної освіти «Ленінградський державний університет імені О. С. Пушкіна» (Росія);
 • Бакинський інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних кадрів (Азербайджан);
 • Азербайджанський інститут вчителів;
 • Науково-освітній комплекс «Американський Давіда Лівінгстона університет Флориди – Християнський гуманітарно-економічний відкритий університет – українське представництво Московського гуманітарно-економічного інституту».

Відповідно до укладених угод зарубіжними партнерами Університету також стали:

 • Західний мічиганський університет (США);
 • Головний науково-методичний центр з організації перепідготовки й підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів системи вищої освіти при Міністерстві вищої і середньої спеціальної освіти Республіки Узбекистан;
 • Інститут додаткової освіти Московського міського педагогічного університету (Росія);
 • Університет Яна Кохановського в Кельце (Польща);
 • Інститут наук про родину і працю соціальну Люблінського католицького університету Іоана Павла ІІ (Польща);
 • Вєлькопольська школа вища суспільно-економічна в Шрьоде (Польща);
 • КультурКонтакт (Австрія);
 • Центрально-європейський університет у м. Скаліца (Словацька республіка);
 • «Люблінська політехніка» м. Люблін (Польща);
 • Інститут додаткової освіти Московського державного педагогічного університету.
 • Вища Лінгвістична Школа в м. Ченстохова (Польща)

Підписання договорів про спільну діяльність в галузі освіти відбулося на базі Університету менеджменту освіти.

У процесі співробітництва здійснюються заходи щодо розвитку ППО (проведення спільної навчально-методичної, наукової, науково-дослідної, науково-методичної та організаційно-практичної роботи).

Відповідно до постанови Президії НАПН України «Про представлення публікацій учених НАПН України у світовій системі наукових комунікацій» та з метою забезпечення ефективної організації доступу до електронних ресурсів наукометричних баз Scopus, Web of Science і наукової періодики провідних світових видавництв Elsevier, Springer в Університеті менеджменту освіти активізовано діяльність щодо представлення публікацій учених УМО НАПН України відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз даних.

Постійно здійснюється координація представлення публікацій учених УМО НАПН України у світовій системі наукових комунікацій.

Відповідно до меморандуму про порозуміння за № 132 від 12.02.2015 р. між Католицьким університетом Іоанна Павла ІІ (Польща) та ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, розпочато роботу за програмою «Обмін студентами та викладачами». Перший візит українських студентів та викладачів було організовано до Любліна в період з 16 березня по 20 квітня. Його учасниками стали викладач кафедри загальної та практичної психології доктор психологічних наук Бевз Галина Михайлівна та чотири студентки Інституту психології та менеджменту УМО, які здобувають вищу освіту за спеціальністю «Психологія»: Калібаба Анна, Банщикова Катерина, Нові Олександра та Мацарська Вікторія.

З 12.05. по 19.05.2015 р. в Університеті відбувся зустрічний візит польської делегації Інституту родини та праці соціальної  КУЛ у межах  Студентської наукової конференції «Дні науки – 2015: наука і практика в професійній діяльності фахівців». Під час візиту студенти та викладачі КУЛю ознайомилися з особливостями психологічної та соціальної роботи з сім’ями в Україні, зокрема, в м. Києві та Київській області, а також зі специфікою роботи в державних та недержавних громадських організацій.

У лютому, квітні та червні 2015 р. тривало навчання науково-педагогічних працівників, магістрів та слухачів курсів підвищення кваліфікації Університету в межах реалізації австрійсько-українського проекту КультурКонтакт (Австрія)  «Формування компетенцій з проектного менеджменту щодо інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України».

З  23 по 29 березня 2015 р. у межах співпраці НАПН України, Університету з DVV International – представництвом (неурядової) організації «Об’єднання народних університетів Німеччини» відбулася навчальна поїздка першого проректора Університету, доктора педагогічних наук, професора Чернишової Євгенії Родіонівни до Естонії. Мета навчальної поїздки – ознайомлення з досвідом роботи Естонії у сфері освіти дорослих під час робочих зустрічей у Міністерстві освіти і науки Естонії, Талліннському  університеті (на кафедрі андрагогіки, у центрі інновацій в освіті), Асоціації неформальної освіти, Центрі народної культури.