МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародну діяльність Університету менеджменту освіти спрямовано на забезпечення розвитку та налагодження наукових зв’язків із спорідненими науковими установами – міжнародними освітніми партнерами.

Партнери Університету:

 • Бухарський державний медичний інститут імені Абу Алі ібн Сіно (м. Бухара, Республіка Узбекистан)
 • Варненський вільний університет імені Чорноризця Храбра (Варна, Республіка Болгарія)
 • Вища Лінгвістична Школа (м. Ченстохова, Республіка Польща)
 • Головний науково-методичний центр по організації перепідготовки й підвищення кваліфікації педагогічних та керівних  кадрів системи вищої освіти при Міністерстві вищої і середньої спеціальної освіти Республіки Узбекистан (м. Ташкент, Республіка Узбекистан)
 • громадська організація «Східноєвропейська місія» (Даллас, США)
 • Гуманітарно-економічна академія (Лодзь, Республіка Польща);
 • Дебреценський університет, гуманітарно-філософський факультет, кафедра гуманітарних студій та мистецтвознавства (м. Дебрецен, Угорщина)
 • ДЗО «Академія післядипломної освіти» (м. Мінськ, Республіка Білорусь)
 • Інститут ім. Яна Длугоша в м. Ченстохова (м. Ченстохово, Республіка Польща)
 • Інститут наук про родину і працю соціальну Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ (м. Люблін, Республіка Польща)
 • КультурКонтакт Австрія (м. Відень, Австрія)
 • Литовський державний сучасний архів (м. Вільнюс, Литовська республіка);
 • Люблінська політехніка (м. Люблін, Республіка Польща)
 • Міжнародна академія наук і вищої освіти (м. Лондон, Великобританія)
 • Міжнародний Інститут Розвитку Інтелекту (м. Пхеньян, Південна Корея)
 • Педагогічний університет ім. Комісії національної освіти (м. Краків, Республіка Польща)
 • Республіканський інститут професійної освіти (м. Мінськ, Республіка Білорусь)
 • Словацький сільськогосподарський університет (м. Нітра, Словацька республіка)
 • Східноєвропейська агенція розвитку (м. Подгайськ, Словацька Республіка);
 • ТОВ «Міжнародний інформаційно-консультативний, підготовчий навчально-методичний центр «Кавкасія+» (м. Тбілісі, Республіка Грузія)
 • Університет Арада ім. Ауреля Влаіку (м. Арада, Румунія)
 • Університет суспільних наук (м. Лодзь, Республіка Польща)
 • Університет Яна Кохановського в Кельце (м. Кельце, Республіка Польща)
 • Фундація «Центрально-Європейська Академія Навчань та Сертифікації» (м. Бидгощ, Республіка Польща)
 • Центральноєвропейський університет (м. Скальце, Словацька Республіка)
 • Шуменський університет імені Єпископа Костянтина Преславського (м. Шумен, Республіка Болгарія)

Міжнародні проекти:

 • Австрійсько-український проект: «Компетентності лідерства та менеджменту для розвитку якості в опорних школах» KulturKontakt Austria від імені Федерального міністерства освіти, науки та досліджень Австрії
 • Програма Erazmus+ за напрямом КА1 «Навчальна (академічна) мобільність».
 • Австрійсько-український проект «Нові вимоги до компетенцій  керівників шкіл України» KulturKontakt Austria PROJECT ОFFICE UKRAINE.
 • Проект з ІСАР-Єднання «Професіоналізація освіти дорослих в сфері громадського суспільства України» в якості «Представництва німецької (неурядової) організації Німецьке об’єднання народних університетів» (DVV International) в Україні.
 • Програма RITA (Regions in Transition) Ініціатива Польсько-Американського Фонду Свободи, яку здійснює Фонд «Освіта для демократії».

Підписання договорів про спільну діяльність в галузі освіти відбулося на базі Університету менеджменту освіти.

У процесі співробітництва здійснюються заходи щодо розвитку ППО (проведення спільної навчально-методичної, наукової, науково-дослідної, науково-методичної та організаційно-практичної роботи).

Відповідно до постанови Президії НАПН України «Про представлення публікацій учених НАПН України у світовій системі наукових комунікацій» та з метою забезпечення ефективної організації доступу до електронних ресурсів наукометричних баз Scopus, Web of Science і наукової періодики провідних світових видавництв Elsevier, Springer в Університеті менеджменту освіти активізовано діяльність щодо представлення публікацій учених УМО НАПН України відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз даних.

Постійно здійснюється координація представлення публікацій учених УМО НАПН України у світовій системі наукових комунікацій.

Відповідно до меморандуму про порозуміння за № 132 від 12.02.2015 р. між Католицьким університетом Іоанна Павла ІІ (Польща) та ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, розпочато роботу за програмою «Обмін студентами та викладачами». Перший візит українських студентів та викладачів було організовано до Любліна в період з 16 березня по 20 квітня. Його учасниками стали викладач кафедри загальної та практичної психології доктор психологічних наук Бевз Галина Михайлівна та чотири студентки Інституту психології та менеджменту УМО, які здобувають вищу освіту за спеціальністю «Психологія»: Калібаба Анна, Банщикова Катерина, Нові Олександра та Мацарська Вікторія.

З 12.05. по 19.05.2015 р. в Університеті відбувся зустрічний візит польської делегації Інституту родини та праці соціальної  КУЛ у межах  Студентської наукової конференції «Дні науки – 2015: наука і практика в професійній діяльності фахівців». Під час візиту студенти та викладачі КУЛю ознайомилися з особливостями психологічної та соціальної роботи з сім’ями в Україні, зокрема, в м. Києві та Київській області, а також зі специфікою роботи в державних та недержавних громадських організацій.

У лютому, квітні та червні 2015 р. тривало навчання науково-педагогічних працівників, магістрів та слухачів курсів підвищення кваліфікації Університету в межах реалізації австрійсько-українського проекту КультурКонтакт (Австрія)  «Формування компетенцій з проектного менеджменту щодо інновативного розвитку шкіл для керівників шкіл України».

З  23 по 29 березня 2015 р. у межах співпраці НАПН України, Університету з DVV International – представництвом (неурядової) організації «Об’єднання народних університетів Німеччини» відбулася навчальна поїздка першого проректора Університету, доктора педагогічних наук, професора Чернишової Євгенії Родіонівни до Естонії. Мета навчальної поїздки – ознайомлення з досвідом роботи Естонії у сфері освіти дорослих під час робочих зустрічей у Міністерстві освіти і науки Естонії, Талліннському  університеті (на кафедрі андрагогіки, у центрі інновацій в освіті), Асоціації неформальної освіти, Центрі народної культури.