ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» (нова редакція)

ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність здобувачів вищої освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових, інших працівників Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» (нова редакція)

ПРОГРАМА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НПП, ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЗВО "УМО" ТА УКЛАДАННЯ З НИМИ ДОГОВОРУ

ПРОЄКТ  ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРСНУ КОМІСІЮ ЩОДО ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НПП ДЗВО "УМО" 

ПРОЄКТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У ДЗВО «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»