Першим в Україні вищим закладом післядипломної освіти був Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних  працівників народної освіти Міністерства освіти Української РСР (далі - ЦІПККПНРО) - Постанова Ради Міністрів і ЦК  КП    УРСР від 27 грудня 1952 року.
Директорами  цього  інституту  були:
Томашевський Володимир Антонович (1953-1954 рр.);  
Бондар  Андрій  Дмитрович   (1954-1955 рр.);  
Гуленко  Іван  Север'янович   (1955-1968 рр.).
 
Постановою Ради Міністрів УРСР від 10 травня 1962 року №523 ЦІПККПНРО перейменовано  в  Центральний  інститут  удосконалення  вчителів  Міністерства  освіти  УРСР  (далі - ЦІУВ).
Директорами  цього  інституту  були: 
Никітенко  Василь  Петрович  (1968 - 1973 рр.);  
Ніколаєнко  Іван  Власович     (1974 - 1975 рр.);  
Гончар  Арсентій  Данилович  (1975 - 1979 рр.);  
Жерносек  Іван  Пилипович     (1979 - 1992 рр.).
 
У 1992 році  ЦІУВ перейменовано в Український інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти Міністерства освіти України (далі - УІПКККО), керівником якого став  Мадзігон  Василь  Миколайович.  

З 1993 по 1999 рік  ректором УІПКККО  був  Дробноход  Микола  Іванович. За його часів відбулася реорганізація УІПКККО в  Державну  академію  керівних  кадрів  освіти  (Постанова Кабінету Міністрів України № 526 від 29 травня 1997 року).
У 1999 р. Постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 року №1327 було створено Центральний інститут післядипломної педагогічної  освіти  АПН  України (далі - ЦІППО).  Ректором був призначений  Олійник  Віктор  Васильович,  який  працював  на  цій  посаді та на посаді ректора Університету менеджменту освіти  до  листопада  2017  року.
 
Інноваційні дослідження в галузі дистанційного навчання післядипломної освіти викликали необхідність реорганізації ЦІППО НАПН України.   Університет  менеджменту  освіти, як державний заклад вищої освіти України (далі - УМО) був утворений 08 листопада 2007 року  (Розпорядження Кабінету міністрів України від 8.11. 2007 р., № 969-р).

"... Реалізація цього важливого урядового рішення надає можливість створити потужний навчальний заклад четвертого рівня акредитації, у складі якого будуть діяти наукові парки, технопарки, бізнес-інкубатори та інші інноваційні структури, посилиться дослідницька діяльність студентів і науково-педагогічних працівників.  Це дасть змогу суттєво розширити експериментальну роботу з підготовки фахівців у галузях управління, економіки, психології, педагогіки вищої школи, реалізувати спільні міжнародні освітні програми і проекти, забезпечити інтеграцію в європейський освітній простір."Віктор  Олійник,  перший  ректор Університету менеджменту освіти, професор, дійсний член НАПН України.

У відповідності  з прийнятим у 2014 році новим Законом України "Про вищу освіту" з метою впровадження принципів гласноті та демократії в управління запроваджено інститут обрання ректора у закладах вищої освіти шляхом таємного голосування всіма науково-педагогічними і педагогічними працівниками та виборними представниками з числа інших працівників, студентів, аспірантів і докторантів.  

У листопаді 2017 року Національною академією педагогічних наук України був оголошений конкурс на посаду ректора ДЗВО "Університет менеджменту освіти", який завершився проведенням виборів ректора 06 лютого 2018 року.  При високій явці виборців (більше 96,5 %) колектив УМО таємним голосуванням майже одноголосно обрав  ректором  Університету  Кириченка  Миколу  Олексійовича,  доктора філософії, члена-кореспондента Національної академії наук вищої освіти України, який до листопада 2017 року працював на посаді  першого проректора - проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи.

  У березні-квітні 2023 року в Університеті відбулися чергові планові вибори ректора згідно з вимогами Закону України "Про вищу освіту" та Статутом ДЗВО "Університет менеджменту освіти". Із чотирьох висунутих на цю посаду кандидатур-претендентів колектив Університету більшістю голосів при таємному голосуванні знову на п'ятирічний термін обрав ректором Університету менеджменту освіти доктора філософії, члена-кореспондента Національної академії наук вищої освіти України Кириченка Миколу Олексійовича.