Першим в Україні вищим навчальним закладом післядипломної освіти був Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників народної освіти Міністерства освіти Української РСР (далі - ЦІПККПНРО), (Постанова Ради Міністрів і ЦК КП УРСР від 27.12.1952 р.).
 
Директорами цього інституту були:
Томашевський Володимир Антонович (1953-1954 рр.);  
Бондар Андрій Дмитрович (1954-1955 рр.);  
Гуленко Іван Север'янович (1955-1968 рр.)
 
Постановою Ради Міністрів УРСР від 10.05.1962 р., № 523 ЦІПККПНРО перейменовано в Центральний інститут удосконалення вчителів Міністерства освіти УРСР (далі - ЦІУВ).

Директорами цього інституту були:  
Никітенко Василь Петрович (1968 - 1973 рр.);  
Ніколаєнко Іван Власович (1974 - 1975 рр.);  
Гончар Арсентій Данилович (1975 - 1979 рр.);  
Жерносек Іван Пилипович (1979 - 1992 рр.).

У 1992 р. ЦІУВ перейменовано в Український інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти Міністерства освіти України (далі - УІПКККО), керівником якого став Мадзігон Василь Миколайович.  

З 1993 по 1999 р. ректором УІПКККО був Дробноход Микола Іванович. За його часів відбулася реорганізація УІПКККО в Державну академію керівних кадрів освіти (Постанова Кабінету Міністрів України № 526 від 29.05.1997 р.).
У 1999 р. Постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.99 р. № 1327 було створено Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти НАПН України. Ректором був призначений Олійник Віктор Васильович.
Інноваційні дослідження в галузі дистанційного навчання післядипломної освіти викликали необхідність реорганізації ЦІППО НАПН України.

Університет менеджменту освіти (далі - УМО) утворений 8 листопада 2007 р. (Розпорядження Кабінету міністрів України від 8.11. 2007 р., № 969-р).

"... Реалізація цього важливого урядового рішення надає можливість створити потужний навчальний заклад четвертого рівня акредитації, у складі якого будуть діяти наукові парки, технопарки, бізнес-інкубатори та інші інноваційні структури, посилиться дослідницька діяльність студентів і науково-педагогічних працівників.

Це дасть змогу суттєво розширити експериментальну роботу з підготовки фахівців у галузях управління, економіки, психології, педагогіки вищої школи; реалізувати спільні міжнародні освітні програми і проекти; забезпечити інтеграцію в європейський освітній простір." - Віктор Васильович Олійник,  перший  ректор Університету менеджменту освіти, професор, дійсний член НАПН України.