Післядипломна освіта в Україні

міжгалузевий науково-освітній журнал
виходить з 2000 року

  

Головний редактор:
В. В. Олійник — д-р пед. наук, проф., дійсний член НАПН України.

Заступник головного редактора:
Л. М. Сергеєва — д-р пед. наук, проф.;

Відповідальний секретар:
Н. В. Любченко — канд. пед. наук, доцент. 


Редакційна рада:
О. В. Алейнікова — д-р наук з держ. управління, проф.; Н. Г. Діденко — д-р наук з держ. управління, проф.; С. І. Дровозюк — д-р. істор. наук, проф.; В. В. Зелюк — канд. пед. наук, доцент; А. М. Зубко — канд. пед. наук, доцент; Р. М. Зуб’як — канд. пед. наук, доцент; М. О. Кириченко — канд. пед. наук, доцент; В. І. Маслов — д-р пед. наук, проф.; В. В. Пашков — д-р філос. наук, доцент; Л. Д. Покроєва — канд. пед. наук, проф.; М. І. Романенко — д-р філос. наук, проф.; Г. М. Тимошко — д-р пед. наук, проф.; Н. М. Чепурна — канд. пед. наук, доцент;                        

Редакційна колегія:
В. П. Андрущенко — д-р філос. наук, проф., академік НАПН України; В. Ю. Биков — д-р техн. наук, проф., академік НАПН України; О. І. Бондарчук —д-р психол. наук, проф.; Л. М. Карамушка — д-р психол. наук, проф., член-кор. НАПН України; Н. І. Клокар — д-р пед. наук, проф.; П. В. Лушин — д-р психол. наук, проф.; Т. В. Поспєлова — д-р наук з держ. управління, доцент; Н. Г. Протасова — д-р пед. наук, проф.; З. В. Рябова — д-р пед. наук, проф.; І. Є. Сілаєва — канд. техн. наук, доцент; Т. М. Сорочан — д-р пед. наук, проф.; Т. І. Сущенко — д-р пед. наук, проф.; Анна Випих-Гавроньска — д-р хабілітований, проф., (м. Ченстохова, республіка Польща); Асаф Дагбейи огли Заманов, д-р фіз.-мат. наук, проф., (Бакинський ін-т підвищ. кваліф. та перепід. пед. кадрів (м. Баку, Азербайджанська Республіка); Зигмунт Бонк — д-р хабілітований, проф., (м. Ченстохова, республіка Польща); Казімеж Редзінський — д-р хабілітований, проф., (м. Ченстохова, республіка Польща).

 

Випуски

Попередні випуски (архив)