Післядипломна освіта в Україні

науково-методичний журнал
виходить з 2000 року

Головний редактор:

М. О. Кириченко, д-р філософії, член-кор. Національної академії наук вищої освіти України.

Заступник головного редактора:
Л. М. Сергеєва, д-р пед. наук, проф.

 

 

 

Відповідальний секретар:

І. Г. Отамась, канд. іст. наук.

Технічний редактор:

Я. Й. Васильченко, нач. РВВ.

Редакційна рада:

В В. Олійник, д-р пед. наук, проф., дійсний член НАПН України; В. А. Гладуш, д-р пед. наук, проф.; С. І. Дровозюк, д-р іст. наук, проф.; В. В. Зелюк, канд. пед. наук, доцент; А. М. Зубко, канд. пед. наук, проф.; Р. М. Зуб’як, канд. пед. наук, доцент; А. В. Казачук, канд. філос. наук; В. І. Маслов, д-р пед. наук, проф.; П. С. Олешко, канд. іст. наук, проф.; Л. Д. Покроєва, канд. пед. наук, проф.; В. В. Сиченко, д-р наук з держ. управління, проф.; І. І. Смагін, д-р пед. наук, доцент; Т. М. Сорочан, д-р пед. наук, проф.; Г. М. Тимошко, д-р пед. наук, проф.; Н. М. Чепурна, канд. пед. наук, доцент; А. Л. Черній, канд. політ. наук, доцент.

Редакційна колегія:

В. П. Андрущенко, д-р філос. наук, проф.; В. Ю. Биков, д-р техн. наук, проф., академік НАПН України; О. І. Бондарчук, д-р психол. наук, проф.; Л. М. Карамушка, д-р психол. наук, проф., академік НАПН України; П. В. Лушин, д-р психол. наук, проф.; Т. В. Поспєлова, д-р наук з держ. управління, проф.; З. В. Рябова, д-р пед. наук, проф.; І. Є. Сілаєва, канд. техн. наук, доцент; В. В. Сідоренко, д-р пед. наук, проф.; Т. І. Сущенко, д-р пед. наук, проф.; Т. Ю. Тарасевич, канд. юр. наук, доцент; Бонк Зигмунт, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, Республіка Польща); Випих-Гавроньска Анна, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, Республіка Польща); Заманов Асаф Дагбейи огли, д-р фіз.-мат. наук, проф. (Республіка Азербайджан); Міровска Маріола, д-р хабілітований, доцент (Республіка Польща) Редзінский Казімеж, д-р хабілітований, проф. (м. Ченстохова, Республіка Польща).

 

 

Випуски

Попередні випуски (архив)