Видання, що отримали гриф МОН

 1. Бондарчук О.І., Вакуліч Т.М. «Психологія девіантної поведінки» (29.06.2010 р. № 1/11-5780) — 201912.
 2. Забродська Л.М. «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті» (20.09.2010 р. № 1/11-8746) — 194246.
 3. За ред. Андрющенко Б.М. (авт. кол.: Андрющенко Б.М., Асоян Л.В., Черниш Т.В., Чернишова Є.Р.) «Фізика» ч.1 як підручник для студентів вищих навчальних закладів» (13.10.2011 р. № 1/11-9504).
 4. Москальова А.С., Москальов М.В. «Методи психодіагностики в навчально-виховному процесі) як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (17.01.2012 р. № 1/11-520).
 5. Дивак В.В. «Формування єдиного інформаційного середовища навчальних закладів» як навчально-методичний посібник (17.09.2012 р. № 1/11-14528) — 068962.
 6. Ріктор Т.Л., Чернишова Є.Р., Александровська В.М. «Міжнародний менеджмент» як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів» (17.10.2012 р. № 1/11-16222) — 072073.
 7. Зінчук Н.А. «Управління фінансово-економічною діяльністю закладів освіти» як навчальний посібник для підготовки студентів зі спеціальності «Управління навчальним закладом» (19.06.2013 р. № 01-03/2012) — № 1/11-9787от 10.06.2013.
 8. Гречуха А.В., Калініна В.Г. «Компьютерная графика» як навчально-методичний посібник для іноземних студентів підготовчих факультетів вищих навчальних закладів» (18.02.2013 р. № 1/11-3429) —087996.
 9. Гречуха А.В., Калініна В.Г. «Практические работы по черчению» як навчально-методичний посібник для іноземних студентів підготовчих факультетів вищих навчальних закладів» (26.02.2013 р. № 1/11-4365) —090642.
 10. Скрипник М.І. «Інтерактивні технології в післядипломному навчанні» для педагогічних працівників системи післядипломної освіти (07.06.2013 р. № 1/11-9655).
 11. «Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти» за наук. редакцією Є.Р.Чернишовою (07.06.2013 р. № 1/11-9658).
 12. Творчий колектив під керівництвом Ващенко Л.М. «Інноваційна модель розвитку закладів ППО: організація навчального процесу» науково-методичний посібник (07.06.2013 р. № 1/11-9657).
 13. Олійник В.В. «Відкрита післядипломна педагогічна освіта і дистанційне навчання в запитаннях і відповідях» (07.11.2013 р. № 1/11-17041).