Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти"
Серія «Соціальні та поведінкові науки»;
Серія
 «Управління та адміністрування»

 

ISSN 2522-9931; ISSN 2522-9958

DOI: 10.37321

ID 48023; ID 48028

https://doi.org/10.58442/2522-9931 ;  https://doi.org/10.32405/2522-9931

 

 
  
 
ISSN 2522-9931; ISSN 2522-9958 
ID 48023; ID 48028 
 
Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Державний заклад вищої освіти
«Університет менеджменту освіти»
 
ВІСНИК
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ
 
Збірник наукових праць
Серія «Соціальні та поведінкові науки»
Серія «Управління та адміністрування»

 
Шифр галузі: 05; код спец.: 051, 053
Шифр галузі: 28; код спец.: 281

Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22085-11985Р від 16 травня 2016 р
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22086-11986Р від 16 травня 2016 р
 

Внесений до переліку наукових фахових видань
у галузі психологічних наук рішенням 
Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України
від 17 березня 2020 року № 409 (дод. 1)
Серія «Соціальні та поведінкові науки»
(психологічні 053) (Категорія «Б»)
 

Внесений до переліку наукових фахових видань
у галузі наук з державного управління рішенням 
Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України
від 02 липня 2020 року № 886 (дод. 4)
Серія «Управління та адміністрування»
(державне управління 281) (Категорія «Б»)

Внесений до переліку наукових фахових видань
у галузі економічних наук рішенням
Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України
від 15 квітня 2021 року № 420 (дод. 3)
Серія «Соціальні та поведінкові науки»
(економічні 051) (Категорія «Б»)

 
  Видання індексується: