Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти"
Серія «Соціальні та поведінкові науки»

 

ISSN 2522-9931

ID 48023

DOI  10.32405/2522-9931

 

 
 
  
      

  
 
ISSN 2522-9931  
ID 48023  
Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Державний заклад вищої освіти
«Університет менеджменту освіти»
 
ВІСНИК
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ
 
Збірник наукових праць
Серія «Соціальні та поведінкові науки»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22085-11985Р від 16 травня 2016 р.
 
Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі  
педагогічних наук рішенням Атестаційної колегіїї  
Міністерства освіти і науки України  
від 22 грудня 2016 року № 1604 (додаток 9)  
Серія «Соціальні та поведінкові науки»  
 
 
  Видання індексується: