Календар подій Університету

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» (далі – Університет) – це галузевий заклад вищої освіти, що функціонує у системі Національної академії педагогічних наук України, проводить освітню діяльність за рівнями вищої освіти: першим (бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим), і є провідним науковим і методичним центром у галузі післядипломної освіти в Україні.

Університет засновано як Центральний інститут підвищення кваліфікації керівних працівників народної освіти Міністерства освіти Української РСР (постанова Ради Міністрів УРСР і ЦК КП УРСР від 27.12.1952); реорганізовано у Центральний інститут удосконалення вчителів Міністерства освіти УРСР (постанова Ради Міністрів УРСР від 10.05.1962 № 523); перейменовано на Український інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти (наказ Міністерства освіти України від 29.03.1992 № 135); реорганізовано у Державну Академію керівних кадрів освіти (наказ Міністерства освіти України від 20.06.1997 № 219).

У 1999 р. Державна академія керівних кадрів освіти увійшла до структури АПН України як Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України (наказ Академії педагогічних наук України від 27.07.1999 № 23); на основі злиття Донецького інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників утворено Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» (розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 969-р, постанова Президії Академії педагогічних наук України від 13.11.2007 № 1-7/12-348).

Ректором Університету у 2023 році вдруге на п’ятирічний термін обрано колективом та призначено Національною академією педагогічних наук України доктора філософії, члена-кореспондента Національної академії наук вищої освіти України Кириченка Миколу Олексійовича (наказ НАПН України від 06.04.2023 № 47к).

Повна інформація>>>