8 листопада 2022 року набрало чинності розпорядження  Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2022 року No 943-р «Деякі питання Національного органу інтелектуальної власності», згідно з яким Державна організація «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» (далі – УКРНОІВІ) визначено суб’єктом, що виконує функції Національного органу інтелектуальної власності (далі – НОІВ). Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (далі – Укрпатент) припинило виконання зазначених функцій.

https://ukrpatent.org/uk/articles/contacts-ukrnoivi

Відповідно до положень Закону України «Про обов’язковий примірник

документів» (далі – Закон) УКРНОІВІ має забезпечувати комплектування державних органів, установ, бібліотек, в т.ч. державних, та інформаційних центрів, визначених ст. 8 Закону, обов’язковим примірником документів. Серед іншого, виданням, яким має забезпечуватися комплектування, є офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права». На теперішній час офіційний бюлетень «Авторське право і суміжні права» виготовляється виключно в електронному вигляді. Він містить: відомості про реєстрацію авторського права на твір, відомості про реєстрацію договорів, які стосуються права автора на твір, сповіщення стосовно об'єктів авторського права, що публікуються в офіційному бюлетені, щодо зміни до відомостей, що занесені до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір, відомості про визнання реєстрації недійсною, відомості про передачу (відчуження) майнових прав на твір, зміни у відомостях про передачу (відчуження) майнових прав на твір, відомості про надання дозволу на використання твору, зміни у відомостях про надання дозволу на використання твору, відомості про видачу дублікатів свідоцтв, відомості про виправлення очевидних помилок. Бюлетень виходить 6 разів на рік та доступний за адресою:

https://ukrpatent.org/uk/articles/bulletin-copyright

Ще одним інтернет-ресурсом УКРНОІВІ, який містить відомості про авторське право на твір, авторське право на службовий твір, договори про передачу права на використання твору та договори про передачу (відчуження) майнових прав на твір, є Спеціальна інформаційна система (далі – СІС), доступна за адресою:

https://sis.nipo.gov.ua/uk/search/simple/

Крім того, в УКРНОІВІ реалізована можливість вивантаження масиву інформації для формування власних баз даних. Це API СІС, в якому міститься інформація, що включена до Державних реєстрів на об’єкти інтелектуальної власності, зокрема до Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та до Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір. Він розміщений у вільному доступі за адресою:

https://sis.nipo.gov.ua/api/v1/open-data/