Навчально-методичні посібники

Дубініна О. В., Махиня Т. А. 
"ВИЩА МАТЕМАТИКА"
(навчально-методичний комплекс, 2016 р.)

І. П. СОЛОВІЙ, Я. В. ГЕНИК, В. І. СОЛОВІЙ
"УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ"
(Навчально методичний посібник, 2014р.)

О. І. ЩЕРБАК, Н. З. СОФІЙ, Б. Ю.БОВИЧ
"ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ"
(Навчально методичний посібник, 2014р.)