Навчальні посібники

Л. М. Сергеєва, Т. О. Лукіна Ю. С. та ін. 
"УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: ПРАКСЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ"
(Навчальний посібник для керівників професійних навчальних закладів, 2017р.)

З. В. Рябова, А. Б. Єрмоленко, Т. А. Махиня та ін
"Проектний менеджмент для інноваційного розвитку освітніх організацій України"
(навчальний посібник для підготовки магістрів за спеціалізаціями «Управління навчальним закладом» та «Управління проектами», підвищення кваліфікації слухачів, керівників навчальних закладів, 2017р.)

О.В. Алейнікова, Н.М. Притула 
"ІННОВАЦІЙНИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" 
(Навчальний посібник, 2016 р.)

Н. В. МОРЗЕ, О. З. ПІХ 
"ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ"
(Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів зі спеціальності «Комерційна діяльність», 2015 р.)

В. В. Олійник, В. О. Гравіт, Л. Л. Ляхоцька та ін.
"Науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності у вищих навчальних закладах післядипломної педагогічної освіти"
(Навчальний посібник для керівників освіти, викладачів навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації, аспірантів, 2014 р.)

О. Л. АНУФРІЄВА, Т. Г. ПАЛЬЧЕВСЬКА, Г. М. ЛАГОЦЬКА
"ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ"
(Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів зі спеціальності «Комерційна діяльність», 2014 р.)

І. В. КОНДРАТЮК, М. Я. МАЛІНІНА
"ПРОФЕСІЙНІ ПРОДАЖІ"
(Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів зі спеціальності «Комерційна справа», 2015р.)

Г. Ф. БАЛУЩАК, Т. М. МАР’ЄНКО, Г. В. ХРОМЕЙ
"РОЗВИТОК НАВИЧОК ДЛЯ КАР’ЄРИ"
(Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів із спеціальності «Комерційна діяльність», 2015р.)

О. І. ЗАЙЧЕНКО, В. І. КУЗНЕЦОВА
"УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ"
(Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів із спеціальності «Комерційна діяльність», 2015р.)

О. Г. СТАХІВ, О. І. ЯВНЮК, В. В. ВОЛОЩУК
"ВСТУП ДО МЕНЕДЖМЕНТУ"
(Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів із спеціальності «Комерційна діяльність», 2015р.)

О. О. АВРАМЕНКО, Л. В. ЯКОВЕНКО, В. Я. ШИЙКА
"ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ"
(Навчальний посібник, 2015 р.)

О. О. ЗАЙЦЕВА, І. М. БОЛОТИНЮК
"ЕЛЕКТРОННИЙ БІЗНЕС"
(Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів із спеціальності «Комерційна діяльність», 2015 р.)

Л. М. СЕРГЕЄВА, В. П. КОНДРАТЬЄВА, М. Я. ХРОМЕЙ
"ЛІДЕРСТВО"
(Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів із спеціальності «Комерційна справа», 2015 р.)

О. І. ХРАБАТИН, Л. В. ЯВОРСЬКА
"МАРКЕТИНГ"
(Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів із спеціальності «Комерційна діяльність», 2014 р.)

В. І. ОВЕРЧЕНКО, З. М. МАЖАК, М. І. СОФІЙ
"МІКРОЕКОНОМІКА"
(Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів із спеціальності «Комерційна діяльність», 2015 р.)

А. О. МОЛЧАНОВА, І. В. ВОЛЯНИК, В. П. КОНДРАТЬЄВА
"ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА"
(Навчальний посібник для учнів/студентів професійних навчальних закладів, 2015 р.)

М. Артюх
ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (Навчально-методичний посібник, 2018) 

Северинова А.М.
(автор-упорядник) ЗБІРНИК КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАВДАНЬ З ФІЗИКИ (7-9 клас, 2018) 

ЗБІРНИК ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИХ ЗАВДАНЬ ІЗ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ (методичний посібник /за редакцією А.І. Довганя, О.В.Часнікової, 2018).

Позднякова Т. Є.
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ТА СТРУКТУРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ (методичний посібник, 2018).

Сахно О. В., Денисова А. В.
САМОМЕНЕДЖМЕНТ (Навчально-методичний посібник, 2018)

Коваленко Л.В.
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ (Методичний посібник. 2017)

Василь Олексюк
ОСНОВИ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (Навчально-методичний посібник, 2018)

Лавріненко Л. І.
ШКОЛА ДЛЯ КОЖНОГО (окремі аспекти інклюзивної освіти) (Навчально-методичний посібник, 2018)

Назаренко В. С., Кузьменко В. В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ (Навчальний посібник, 2018)

Клапків О. М., Мартинюк Л. О.
УРОКИ ХІМІЇ В 10 КЛАСІ (Посібник для вчителів, 2018)

Саприкіна О. П., Гуріна А. А.
ІГРОВІ ФОРМИ РОБОТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ НА УРОЦІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА «БРЕЙН-РИНГ (Методичний посібник, 2018)

Астахова М. С., Кугуєнко Н. Ф.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ (Навчально-методичний посібник, 2018)

О. А. Качан, Пристинський В. М.
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТА РУХЛИВО-ПІЗНАВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ (Навчально-методичний посібник, 2018)

Берека В.Є., Гіджеліцький І.К., Орловська Н.М.
КОЗАЦЬКА ПЕДАГОГІКА І НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ (Збірник матеріалів науково-методичного забезпечення впровадження козацької педагогіки, 2018)

Л. М. Михайлова
ЕСТЕТИЧНО ЦІННІСНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОСТОРІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (Науково-методичний посібник, 2018)

І. В. Калько
ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ ШКОЛЯРІВ У СИСТЕМІ РОБОТИ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ (Навчально-методичний посібник, 2017)

Оксана Лютко
ЗАПРОВАДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ (Посібник для тренерів (викладачів) системи післядипломної освіти, 2018)

Моїсеєв С. О.
РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ВИМІРАХ ФАХОВИХ КОНКУРСІ (Навчально-методичний посібник, 2018)

Г. І. Савонова
УРОКИ ІСТОРІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ: ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ 7 КЛАС (Навчально-методичний посібник,2018)

Є. В. Афоніна, О. О. Заріцький, Н. В. Міщенко
ПСИХОЛОГ У НУШ: РАДІСНО ТА ВПЕВНЕНО РУШ! ПУТІВНИК ПСИХОЛОГА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ, 2018

О. С. Нікітченко, О. А.
Тарасова ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (Навчально-практичний посібник, 2017)

Борбіт А. В., Мазуркевич І. В., Костінська О. Л.
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ (Методичний посібник, 2018)

В. Є. Берека, А. В. Галас
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ (Навчально-методичний посібник, 2018)