Наукові посібники

Г. А. Дмитренко, Л. Л. Ляхоцька, О.А. Філь та ін. 
"РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПЕРШОГО ЕТАПУ НДР У Н
АУКОВО-ДОСЛІДНОМУ ІНСТИТУТІ ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ 
(2015 р.)"

В.П. Яковець 
"НАУКОВІ ЗАСАДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ ОСВІТИ"
(рукопис)