Національна академія педагогічних наук України
оголошує конкурс на посаду ректора
Державного вищого навчального закладу
«Університет менеджменту освіти»
Національної академії педагогічних наук України.

У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають вчене звання та науковий ступінь, стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення.

Вибори ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» відбудуться 6 лютого 2018 року.               

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:

заяву про участь у конкурсі на ім’я президента, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту»; особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 х 4 сантиметри; автобіографію;  копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 39, ст. 1656); довідку про наявність або відсутність судимості; витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; копію паспорта, засвідчену претендентом; копію трудової книжки; письмову згоду на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), повинні бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

 Документи подавати за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А, Президія НАПН України, кімн. 214.

Телефон для довідок: 481-37-27, 481-37-21,

електронна пошта: ovgorova@ukr.net

20.11.2017 року

Наказ № 01-01/544 від 24.11.2017 року "Про організацію та проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти""

Положення про обрання та звільнення ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

Положення про порядок виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»

Положення про Організаційний комітет з проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»

Положення про Виборчу комісію з проведення виборів ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»

Положення про порядок обрання виборних представників, які не є науково-педагогічними та педагогічними працівниками, що мають право брати участь у виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»

Положення про порядок обрання виборних представників з числа студентів, що мають право брати участь у виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»

Порядок організації роботи спостерігачів на виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»

Порядок роботи представників засобів масової інформації на виборах ректора Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти»