поширюється за ліцензією Creative Commons ("Із зазначенням авторства - Некомерційне використання - Поширення на тих же умовах") 4.0 Міжнародна (CC BY-NC-SA 4.0)

Збірник наукових праць "Вісник післядипломної освіти"
Серія «Управління та адміністрування»

 

ISSN 2522-9958

ID 48028

DOI 10.32405/2522-9958 

 

 
 
  
ISSN 2522-9958  
ID 48028  
Міністерство освіти і науки України
Національна академія педагогічних наук України
Державний заклад вищої освіти
«Університет менеджменту освіти»
 
ВІСНИК
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ОСВІТИ
 
Збірник наукових праць
Серія «Управління та адміністрування»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22086-11986Р від 16 травня 2016 р.
 
Внесений до переліку наукових фахових видань у галузі  
педагогічних наук рішенням Атестаційної колегіїї  
Міністерства освіти і науки України  
від 13 березня 2017 року № 374 (додаток 8)  
Серія «Управління та адміністрування»  
 
  
  Видання індексується: