Доступ до публічної інформації

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» надає публічну інформацію керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Надання публічної інформації Університет здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Відповідно до Закону публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання ДЗВО «Університет менеджменту освіти» своїх обов’язків, передбачених законодавством, або яка знаходиться у володінні  Університету.

Для отримання інформації подається запит у довільній формі. При цьому  необхідно вказати:
1) ім′я та прізвище запитувача та засоби зв'язку з ним;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) дату подання запиту.