Анкетування ЗВО

 

Анкета опитування абітурієнта

Анкета опитування першокурсника

Анкета опитування здобувачів старших курсів

Анкета опитування випускників освітніх програм

Анкета опитування роботодавців

Анкета опитування слухачів підготовчого відділення іноземних громадян (Foreign student survey)

Анкета опитування здобувачів вищої освіти іноземних громадян

Анкета опитування науково-педагогічних працівників

Анкета опитування слухачів курсів підвищення кваліфікації

Анкета опитування слухачів підвищення кваліфікації щодо роботи куратора-тьютора

Анкета-відгук слухачів підвищення кваліфікації