Науковий журнал «ScienceRise» «Педагогічна освіта».

«ScienceRise: Pedagogical Education» – науковий рецензований журнал, що видається 6 разів на рік. З 2016 року журнал був включений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень.

У 2020 журнал був включений в «Перелік наукових фахових видань України» (категорія «Б») (наказ МОН України № 886 від 02.07.2020) зі спеціальностей: 011 – Освітні, педагогічні науки; 012 – Дошкільна освіта; 013 – Початкова освіта; 014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями); 015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями); 016 – Спеціальна освіта.

Шановні колеги!

Журнал " ScienceRise: Pedagogical Education" індексується у світових наукометричних базах даних і системах: CrossRef, Index Copernicus, EBSCO, Directory of Open Access Journals (DOAJ) та ін. Більше можна переглянути за посиланням.

На всі статті, опубліковані в журналі "ScienceRise: Pedagogical Education", встановлюються цифрові ідентифікатори DOI, що забезпечують стовідсоткове коректне цитування світовими пошуковими наукометричними системами.

Головна інформація

1. ISSN 2519-4984 (Online), ISSN 2519-4976 (Print)
2. Видавець: ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"
3. Засновники:

  • ПП "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР"
  • Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти".

4. Періодичність виходу журналу: 1 раз на 2 місяці.
5. Мови публікацій: англійська.

Отримати консультацію з питань подачі рукописів до журналу «ScienceRise: Pedagogical Education» Ви можете за наступними контактами:

E-mail: edu@entc.com.ua;

Тел.: +38 (057) 750-89-90;
         +38 (099) 714-27-95;
         +38 (093) 973-05-48;
         +38 (096) 645-23-68.