Спецвипуск міжнародного наукового журналу «ScienceRise» «Педагогічна освіта».

 

Щомісячний випуск міжнародного наукового журналу «ScienceRise» 
«Педагогічна освіта».

Шановні колеги!

З приємністю запрошуємо Вас, Ваших колег, Ваших магістрів, аспірантів, докторантів публікувати результати наукових досліджень у міжнародному науковому журналі«ScienceRise» (http://sr.org.ua/; http://journals.uran.ua/sciencerise).

Журнал "ScienceRise" індексується у світових наукометричних базах даних і системах: CrossRef, Index Copernicus, РІНЦ, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, Directory Indexing of International Research Journals, Directory of Research Joiunals Indexing, Open Academic Journals Index, Scientific Indexing Services, Sherpa/Romeo.

На всі статті, опубліковані в журналі "ScienceRise", встановлюються цифрові ідентифікатори DOI, що забезпечують стовідсоткове коректне цитування світовими пошуковими наукометричними системами.

Головна інформація

1. ISSN 2313-8416 (Online); ISSN 2313-6286 (Print)

2. Видавець:НВП ПП «Технологічний Центр»

3. Засновники:

  • НВП ПП «Технологічний Центр»,
  • Харківська медична академія післядипломної освіти,
  • Національний фармацевтичний університет,
  • Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти".

4. Періодичність виходу журналу: щомісячно.

5. Мови публікацій: українська, російська, англійська, польська, французька, німецька.

Отримати консультацію з питань подачі рукописів до журналу «ScienceRise» Ви можете за наступними контактами:

E-mail: sr.pedagogical@ukr.net;    

Тел.: (044) 481-38-04;
         (097) 719-21-77;
         (067) 240-78-99;
         (093) 415-86-53.