Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

 

Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» є провідним вищим навчальним закладом, який працює з 1979 року й належить до державної форми власності.

У відповідності з Постановою Ради Міністрів СРСР № 1007 від 10 грудня 1976 р., Ради Міністрів УРСР № 613 від 17 грудня 1977 р. Наказом Державного Комітету Ради Міністрів СРСР з професійно-технічної освіти №110 від 10 липня 1978 р. Донецька філія Всесоюзного інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів професійно-технічної освіти з 1 січня 1979 р. була перетворена в Республіканський інститут підвищення кваліфікації працівників професійно-технічної освіти (надалі Інститут).

На початку 1993 року Інститут пройшов ліцензування і став Державним інститутом післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників України з наданням йому статусу Головного координаційного науково-методичного центру діяльності навчально-методичних кабінетів професійно-технічної освіти (Наказ Міністерства освіти України № 334 від 8 червня 1993 року).

У 1995 році Інститут успішно пройшов атестацію, підтвердив ліцензію на право своєї діяльності та з метою подальшого упорядкування розвитку підвищення кваліфікації, перепідготовки, перекваліфікації спеціалістів різних галузей був підпорядкований Донецькому Державному університету, а в 1997 році був виведений із підпорядкування Донецького Державного університету і став структурним підрозділом Державної академії керівних кадрів освіти без права юридичної особи.

У 1999 році згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1327 від 22 липня 1999 р. Інститут вийшов із підпорядкування Державної Академії керівних кадрів освіти України, яка ліквідувалася, і під назвою "Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників" ввійшов до складу Академії педагогічних наук України (наказ Президента АПН України № 23 від 27 липня 1999 р.).

8 листопада 2007 року розпорядженням Кабінету Міністрів України №969-р було створено Університет менеджменту освіти і Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників став його відокремленим підрозділом під назвою Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників (м. Донецьк) ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» ліцензованим за IV рівнем акредитації.

З грудня 2014 року Інститут розташований за адресою: Київська область, м. Біла Церква.

На основі постанови президії НАПН України від 18 червня 2015 року №1-2-8/152 за поданням Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН Украіни та Вченої ради УМО Інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників ДВНЗ "УМО" НАПН Украіни перейменований на Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України.