ЖУРНАЛ "ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ № 2’2018

  ЗМІСТ   І кожен фініш – це по суті, старт Привітання УМО з ювілеєм! Вітальне слово ректора Університету   МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕОРІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В. Наумова. Післядипломна…

ЖУРНАЛ "ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ № 1’2018

  ЗМІСТ   Вітання МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕОРІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ М. Кириченко, О. Отич, В. Олійник. Розвиток післядипломної освіти в інформаційному суспільстві М. Романенко. Післядипломна…

ЖУРНАЛ "ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ № 2’2017

  ЗМІСТ   ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Н. Клокар. Концептуальні засади розвитку управлінських компетентностей директорів опорних шкіл у процесі підвищення кваліфікації. Л.…

ЖУРНАЛ "ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ № 1’2017

  ЗМІСТ   ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В. Олійник. Відкрита післядипломна педагогічна освіта: стан та перспективи розвитку.А. Молчанова. Наукові засади інноваційних перетворень…

ЖУРНАЛ "ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ № 1’2016

    ЗМІСТ ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В. Маслов, І. Ситар. Розвиток теорії та технологій наукового управління загальноосвітніми навчальними закладами за роки незалежності України…