ЖУРНАЛ "ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ № 1’2017

  ЗМІСТ   ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В. Олійник. Відкрита післядипломна педагогічна освіта: стан та перспективи розвитку.А. Молчанова. Наукові засади інноваційних перетворень…

ЖУРНАЛ "ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ № 1’2016

    ЗМІСТ ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У ГАЛУЗІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В. Маслов, І. Ситар. Розвиток теорії та технологій наукового управління загальноосвітніми навчальними закладами за роки незалежності України…