ЖУРНАЛ "ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ № 1’2017

 

ЗМІСТ

 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

В. Олійник. Відкрита післядипломна педагогічна освіта: стан та перспективи розвитку.
А. Молчанова. Наукові засади інноваційних перетворень післядипломної педагогічної освіти в працях академіка В.В.Олійника.
Л. Сергеєва. Сучасний погляд на модернізацію післядипломної педагогічної освіти в наукових працях В.В.Олійника.
О. Щербак. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у системі неперервної освіти.

АНДРАГОГІКА І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

Н. Клокар. Андрагогічна складова наукової школи академіка Віктора Олійника.
О. Пащенко. Професійне профільне навчання на базі закладів професійної освіти: доцільність, проблеми та перспективи.
Л. Капченко, Р. Капченко. Організація дистанційного навчання у навчальних закладах державної служби зайнятості.
В. Супрун. Теоретико-методологічні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників у системі професійної освіти України.
Ю. Красильник. Саморегуляція педагогічної діяльності як проблема теорії та практики післядипломної педагогічної освіти.

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

З. Рябова. Закономірності та принципи маркетингового управління соціально-педагогічними системами.
Г. Тимошко. Сучасна парадигма розвитку організаційної культури у процесі професійної діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу.
І. Драч. Закономірності управлінської діяльності в сучасному університеті.
В. Гусєв. Публічне управління неперервною освітою в мережі закладів післядипломної педагогічної освіти в умовах суспільних реформ в Україні.

ІННОВАЦІЇ У НЕПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ

Н. Білик. Досвід роботи Полтавської регіональної школи новаторства керівник, науково-педагогічних і педагогічних працівників післядипломної освіти.
А. Зубко, С. Одайник. Запровадження інноваційних технологій навчання в практику діяльності закладів післядипломної
педагогічної освіти.
С. Касьян. Перспективи модернізації системи післядипломної педагогічної освіти в умовах формування глобального інформаційного суспільства.
Т. Кравчинська. Освіта дітей з особливими потребами.

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСОБИСТІСНОГО І ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ

О. Ануфрієва. Підготовка наукової еліти: сучасні виклики.
Н. Любченко. Потенціал освітнього кластера як ресурс інноваційного розвитку системи освіти в умовах суспільних трансформацій.
Т. Стойчик. Професійна освіта в контексті формування конкурентоздатності фахівця.
В. Купрієвич. Дистанційне навчання в системі підвищення кваліфікації як засіб професійного самовдосконалення керівників професійно-технічних навчальних закладів.

ІСТОРИЧНИЙ І СУЧАСНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОСВІТИ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

В. Маслов, І. Сітар. Становлення теорії та технологій наукового управління загальноосвітніми навчальними закладами у період першого десятиліття незалежності України (1991–2000 рр.).
Л. Оліфіра. Диверсифікація неперервного підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти: європейський досвід і вітчизняні перспективи.