ЖУРНАЛ "ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ № 2’2018

 

ЗМІСТ

 

І кожен фініш – це по суті, старт

Привітання УМО з ювілеєм!

Вітальне слово ректора Університету

 

МЕТОДОЛОГІЯ І ТЕОРІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

В. Наумова. Післядипломна підготовка викладачів закладів вищої освіти до управління якістю освіти студентів

О. Клокар. Концептуальні засади децентралізації бюджетного фінансування освітніх закладів

 

АНДРАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

А. Зубко, І. Жорова. Вектори професійної співпраці: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» і КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»

А. Черній. Професійний розвиток педагога: досвід, співпраця, пріоритети на шляху до Нової української школи

В. Химинець. Інноваційно-гуманістичне та компетентнісне спрямування сучасної післядипломної педагогічної освіти: європейський вимір

 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Т. Кравчинська, М. Скрипник. Діяльність науково-методичної ради в освітньому просторі Університету: традиції та інновації

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦЯ

О. Брюховецька. Особливості формування професійної толерантності у керівників закладів загальної середньої освіти

 

ІННОВАЦІЙНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ОСВІТИ

В. Базелюк. Управління якістю освітньої діяльності у закладах вищої освіти

О. Снісаренко, О. Ануфрієва. Інноваційний підхід у підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії

В. Киричук. Упровадження системи управління освітніми проектами особистісного розвитку учнів закладів загальної середньої освіти засобами інтернет-технологій

 

НА ДОПОМОГУ НАУКОВЦЯМ

Сценарій урочистого зібрання з нагоди 65-річчя Університету менеджменту освіти (26 жовтня 2018 р.)

Вимоги до наукової статті, опублікованої у міжгалузевому виданні «Післядипломна освіта в Україні»

Відомості про авторів