ЖУРНАЛ "ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В УКРАЇНІ № 2’2017

 

ЗМІСТ

 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Н. Клокар. Концептуальні засади розвитку управлінських компетентностей директорів опорних шкіл у процесі підвищення кваліфікації.

Л. Сергеєва. Збереження та формування вітчизняних науково-педагогічних кадрів.

М. Скрипник. Нова українська школа: питання суб’єктності.

С. Шевчук. Методика реалізації інтерактивного навчання у закладах професійної освіти.

О. Гривняк. Квест-ігри як складова освітньої діяльності.

 

АНДРАГОГІКА І ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

Т. Шинкаренко. Інклюзивна освіта дорослих: моделі професійного розвитку.

О. Литвиненко. Регіональні шляхи екологізації натуралістичних прийомів у системі післядипломної освіти вчителів.

Н. Граматик. Формування екологічної відповідальності вчителів початкових класів в умовах післядипломної педагогічної освіти.

Г. Гребенькова. Експериментальна робота як засіб підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної освіти.

 

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Т. Стойчик. Управління якістю професійної підготовки конкурентоздатних фахівців з урахуванням досвіду пострадянських країн

Л. Ляхоцька. Інноваційна освітня діяльність університетської кафедри.

С. Антощук. Організація навчально-методичної роботи кафедри засобами Office 365.

А. Даценко. Роль зворотного в’язку у плануванні роботи кафедри (на прикладі кафедри «Технологій навчання, охорони праці та дизайну» Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти ДВНЗ «УМО»).

 

ІННОВАЦІЇ У НЕПЕРЕРВНІЙ ОСВІТІ

С. Касьян. Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Office 365 в управлінській діяльності завідувача кафедри.

І. Тарасюк. Акмеологічний підхід до становлення професійної компетентності майбутніх фахівців харчової промисловості.

А. Лапшин. Математичні аспекти якості тестування.

Л. Кондратова, Н. Гущина. Використання мобільних додатків Google у роботі викладача.

В. Дивак. Хмарні технології у системі відкритої післядипломної освіти.

Н. Гущина. Використання хмарних сервісів для створення інформаційного освітнього середовища навчального закладу.

М. Андрос. Тестування як елемент ефективності дистанційного навчання.

 

ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ОСОБИСТІСНОГО І ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ

Г. Юзбашева. Творчий підхід вчителя до реалізації елективних курсів з хімії у профільному навчанні.

В. Купрієвич. Самоменеджмент в діяльності керівника сучасного закладу професійної освіти.

Г. Ізотова. Компетентнісне зростання педагога.

Л. Ніколенко. Саморозвиток індивідуальності педагога завдяки системі формальної, неформальної та інформальної освіти.

Я. Ситніков. Педагогічні умови розвитку психолого-педагогічної компетентності педагогічних працівників закладів професійної освіти у контексті неперервної професійної освіти.

 

ІСТОРИЧНИЙ І СУЧАСНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ОСВІТИ У ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

М. Дей. Европейские стандарты безопасности труда молодежи.