Наукова школа Сорочан Т.М.

Наукова школа Сорочан Т.М.

«Професійний розвиток фахівців у формальній, неформальній, інформальній післядипломній освіті в умовах цифровізації суспільства. Управління педагогічними системами підвищення кваліфікації фахівців»
Керівник наукової школи: Сорочан Тамара Михайлівна - доктор педагогічних наук, професор

Напрями наукових досліджень:

професійний розвиток фахівців у формальній, неформальній, інформальній післядипломній освіті в умовах цифровізації суспільства.

Кадровий склад наукової школи, захищені дисертації:

Кандидатські:

  1. Іванов В. М. «Педагогічні умови соціалізації міських старшокласників».
  2. Дьяченко Б. А. «Розвиток професіоналізму молодого вчителя в системі післядипломної освіти».
  3. Рудіна О. М. «Формування ціннісних орієнтацій старшокласників в умовах навчально-виховного процесу гімназії».
  4. Часнікова О. В. «Розвиток фахової компетентності з основ економіки вчителів географії у післядипломній освіті».
  5. Харченко Л. І. «Підготовка класних керівників у післядипломній педагогічній освіті до взаємодії з дитячими громадськими організаціями».
  6. Воротникова І. П. «Індивідуалізація професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій в післядипломній освіті».
  7. Гущина Н. І. «Розвиток цифрової компетентності вчителів початкових класів в умовах проектної діяльності».