Наукова школа Петренко Л.М.

Наукова школа Петренко Л.М.

«Теоретико-методологічні та методичні проблеми розвитку професійної освіти»
Керівник наукової школи: Петренко Лариса Михайлівна - доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, професор

Напрями наукових досліджень:

професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта. Вища освіта, що сприяє підвищенню якості підготовки фахівців, формуванню професійних компетентностей у майбутніх кваліфікованих робітників, професійної культури у молодших спеціалістів, впровадженню інноваційних методик і технологій у освітній процес.

Кадровий склад наукової школи, захищені дисертації:

Докторські:

  1. Смирнова І. М. «Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів технологій до розроблення і використання електронних освітніх ресурсів.

Кандидатські:

  1. Паржницький О. В. «Формування професійної компетентності майбутніх токарів у фахово-орієнтованому освітньому середовищі».
  2. Кононенко А. Г. «Формування професійної компетентності майбутніх слюсарів з ремонту автомобілів у професійно-технічних навчальних закладах»
  3. Пілевич О. А. «Формування професійної культури майбутніх фахівців з фінансів і кредиту у вищих економічних навчальних закладах».
  4. Масліч С. В. «Формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх агентів з організації туризму у професійно-технічних навчальних закладах».
  5. Гермак О. Л. «Педагогічні умови застосування електронних освітніх ресурсів у професійній підготовці майбутніх електромонтерів».