Наукова школа Олійника В.В.

Наукова школа Олійника В.В.

«Становлення, функціонування та розвиток системи післядипломної педагогічної освіти України»
Керівник наукової школи: Олійник Віктор Васильович - академік, доктор педагогічних наук, професор, дійсний члена НАПН України, заслужений працівник освіти України

Напрями наукових досліджень:

зміст і організація дистанційної післядипломної педагогічної освіти; теорія і методика підготовки управлінського і педагогічного та науково-педагогічного складу в системі дистанційної післядипломної освіти; науково-методичні засади підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в системі дистанційного навчання; кредитно-модульна система організації освітнього процесу в підвищенні кваліфікації керівних кадрів освіти; науково-методичні основи модернізації освітньої діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти на засадах сучасних технологій; концептуальні засади утворення відкритого університету післядипломної освіти.

Кадровий склад наукової школи, захищені дисертації:

Докторські:

 1. Андрощук І. М. «Система управління професійним розвитком викладачів кафедр менеджменту університетів республіки Польща.
 2. Анісімов М. В. «Теоретико-методологічні основи прогнозування моделей професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників».
 3. Драч І. І. «Теоретичні і методичні засади управління формуванням професійної компетентності магістрів педагогіки вищої школи».
 4. Міровська Маріола. «Теорія і практика управління освітнім процесом на основі кейс-менеджменту в закладах вищої освіти».
 5. Протасов А. Г. «Теоретико-методичні засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців з неруйнівного контролю та технічної діагностики».
 6. Рябова З. В. «Теоретико-методологічні засади маркетингового управ­ління навчальною діяльністю інститутів післядипломної педагогічної освіти».
 7. Самойленко О. М. «Теоретичні і методичні засади підготовки бакалаврів – учителів математики за дистанційною формою навчання».
 8. Сергеєва Л. М. «Теоретико-методичні основи управління розвитком професійно-технічного навчального закладу».
 9. Чернишова Є. Р. «Теорія і практика формування кадрового потенціалу навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти».
 10. Тимошко Г. М. «Система розвитку організаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу».

Кандидатські:

 1. Ануфрієва О. Л. «Оцінка якості початкової освіти на основі кваліметричного підходу».
 2. Бачинська Є. М. «Організаційно-методичні засади підготовки вчителів до класного керівництва в системі підвищення кваліфікації».
 3. Войцехівський М. Ф. «Організаційно-педагогічні умови управління розвитком професійної компетентності методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти».
 4. Зубко А. М. «Організаційно-педагогічні умови удосконалення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів».
 5. Капченко Л. М. «Моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління професійно-технічними навчальними закладами».
 6. Качур Б. М. «Організаційно-педагогічні умови управління науково-методичною роботою з учителями в регіоні».
 7. Кириченко М. О. «Управління загальноосвітнім навчальним закладом: методологічний аспект».
 8. Клокар Н. І. «Психолого-педагогічна підготовка вчителя до інноваційної діяльності».
 9. Котенко О. В. «Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти».
 10. Кравчинська Т. С. «Управління мотивацією професійної діяльності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів».
 11. Медведь В. В. «Розвиток управлінської культури в професійно-технічному навчальному закладі».
 12. Оліфіра Л. М. «Розвиток професійної управлінської компетентності керівників вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації засобами навчальних тренінгів».
 13. Самойленко О. М. «Організаційно-методичні засади розвитку фахової компетентності викладачів інформатики вищих навчальних закладів за дистанційною формою підвищення кваліфікації».
 14. Самойленко О. О. Організаційно-педагогічні умови підвищення квалі­фікації керівників професійно-технічних навчальних закладів на основі техно­логій дистанційного навчання.
 15. Синенко С. І. «Розвиток післядипломної педагогічної освіти в країнах Західної Європи (Англії, Франції, Німеччині)».