Наукова школа Лушина П.В.

Наукова школа Лушина П.В.

«Екологічна психологічна допомога та фасилітативний супровід розвитку особистості майбутнього фахівця»
Керівник наукової школи: Лушин Павло Володимирович - доктор психологічних наук, професор

Напрями наукових досліджень:

теорія та практика екологічної психоло­гічної допомоги та фасилітативного супроводу розвитку особистості майбутнього фахівця в сучасних умовах.

Кадровий склад наукової школи, захищені дисертації:

Кандидатські:

 1. Ржевська-Штефан З. О. «Формування смислоутворюючих мотивів навчальної діяльності майбутніх психологів в процесі професійної підготовки».
 2. Варбан Є. О. «Стратегії подолання життєвих криз в юнацькому віці».
 3. Гусєв А. І. «Толерантність до невизначеності як чинник розвитку ідентичності особистості»
 4. Гельбак А. М. «Розвиток комунікативних навичок підлітків засобами фасилітаційного впливу».
 5. Перегончук Н. В. «Професійне вигорання» як фактор розвитку особистості педагога».
 6. Сухенко Я. В. «Розвиток емпатії практичного психолога як чинник його саморегуляції».
 7. Кідалова М. М. «Психологічні особливості емоційних бар’єрів у підлітковому віці».
 8. Шевякова Н. Л. «Особливості емоційно-вольової регуляції особистості в перехідний період від підліткового до юнацького віку».
 9. Божко К. В. «Психологічні особливості професійного вигорання юристів».
 10. Лук’янчук Н. В. «Фасилітативний супровід розвитку комунікативної обдарованості в юнацькому віці».
 11. Боличева О. В. «Персоніфікація професійних знань як чинник розвитку особистості студента-психолога».
 12. Давидова О. В. «Психологічні особливості впливу педагогічних стереотипів на професійну діяльність учителя».
 13. Інжиєвська Л. А. «Особистісний розвиток майбутніх психологів арт-засобами в умовах післядипломної освіти».
 14. Хілько С. О. «Психологічні умови формування толерантності до невизначеності у майбутніх психологів».
 15. Близнюкова О. М. «Соціально-психологічні чинники фасилітації розвитку особистості підліткового віку».