Наукова школа Бондарчук О.І.

Наукова школа Бондарчук О.І.

«Психологічні засади вдосконалення управління освітніми організаціями»
Керівник наукової школи: Бондарчук Олена Іванівна - доктора психологічних наук, професор

Напрями наукових досліджень:

психологічні засади вдосконалення управління освітніми організаціями; проблеми психологічного забезпечення розвивального освітнього простору, зокрема, в умовах післядипломної освіти фахівців, що сприяє особистісному розвитку та психологічному благополуччю всіх суб’єктів освітнього процесу. Окремий напрям роботи, присвячений дослідженню проблеми психологічного забезпечення управління освітніми організаціями на засадах гендерної рівності, реалізується у межах багаторічної діяльності кафедри гендерних студій.

Кадровий склад наукової школи, захищені дисертації:

Докторські:

 1. Максименко О. Г. «Психологія самодепривації особистісного розвитку суб'єкта» (2017).

Кандидатські:

 1. Базиленко А. К. «Психологічні чинники формування соціальної активності студентської молоді (на прикладі студентського самоврядування)».
 2. Бантишева О. О. «Психологічні чинники емоційного інтелекту осіб юнацького віку, схильних до віктимної поведінки».
 3. Вакуліч Т. М. «Психологічні чинники запобігання Інтернет-залежності підлітків».
 4. Довгань H. О. «Розвиток психологічної готовності вихователів дошкільних навчальних закладів до роботи з обдарованими дітьми».
 5. Кажарська О. М. «Психологічна підготовка молодого вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти».
 6. Калязіна Т. В. «Психологічні умови попередження проявів віктимності в інтелектуально обдарованих підлітків».
 7. Кот В. Г. «Психологічні умови професійної самореалізації працівників рекламної сфери».
 8. Лимар Л. В. «Соціально-психологічні основи розвитку готовності майбутніх лікарів до попередження конфліктів з пацієнтами».
 9. Медвєдєва С. А. «Розвиток асертивності майбутніх практичних психологів у процесі їхнього професійного становлення».
 10. Мусаелян О. М. «Психологічні особливості запобігання аутоагре­сивній поведінці студентської молоді».
 11. Нежинська О. О. «Психологічні умови формування гендерної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів».
 12. Овдієнко І. М. «Психологічна підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою».
 13. Пастух Л. В. «Сензитивність як чинник ефективності діяльності практичного психолога системи освіти».
 14. Папакиця О. К. «Психологічні особливості розвитку інформаційної готовності майбутніх інженерів до професійної діяльності».
 15. Печерська Г. О. «Діагностика та корекція професійних ціннісних орієнтацій учителів у закладах післядипломної педагогічної освіти».
 16. Пустовалов І. В. «Психологічні особливості ціннісно-смислової сфери особистості підлітків в сім’ях повторного шлюбу».
 17. Радченко К. В. «Психологічні особливості створення гендерних стереотипів засобами масової інформації».
 18. Ткачишина О. П. «Особливості соціально-психологічної адаптації майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій».
 19. Ткач Р. М. «Психологічна допомога підлітками, схильним до бродяжництва».
 20. Фадєєва М. В. «Психологічні умови підготовки керівників загальноос­вітніх навчальних закладів до формування позитивного іміджу освітньої організації».
 21. Фадєєв В. І. Психологічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до розвитку креативності молодших школярів.
 22. Худякова В. І. «Соціальна перцепція як чинник оптимізації управлінської діяльності керівника середньої загальноосвітньої школи».
 23. Чеботарьова А. І. «Когнітивно-стильові особливості розуміння студентами навчального тексту».
 24. Шкурко Я. І. «Вплив комунікативних особливостей жінки-керівника закладу освіти на ефективність її управлінської діяльності».