Наукова школа Спіріна О.М.

Наукова школа Спіріна О.М.

«Електронні відкриті системи та інформатична підготовка вчителя»
Керівник наукової школи: Спірін Олег Михайлович - доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України

Напрями наукових досліджень:

теорія і методика навчання інформатики учнів та вчителів середньої школи; інформатична освіта вчителя інформатики; інформаційно-комунікаційні технології навчання, управління та підтримки наукових досліджень; створення та використання електронних науково-освітніх бібліотечних і відкритих журнальних систем, цифровізація освітньо-наукової діяльності закладів вищої педагогічної освіти.

Кадровий склад наукової школи, захищені дисертації:

Докторські:

 1. Вакалюк Т. А. «Теоретико-методичні засади проектування і використання хмаро орієнтованого навчального середовища у підготовці бакалаврів інформатики».
 2. Колос К. Р. «Теоретико-методичні засади проектування і використання комп’ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти».
 3. Корчевський Д. О. «Теоретико-методичні основи інтеграції змісту практично-технічної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну».
 4. Литвинова С. Г. «Теоретико-методичні основи проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу».

Кандидатські:

 1. Головня О. А. «Методика застосування технологій віртуалізації Unix-подібних операційних систем у підготовці бакалаврів інформатики».
 2. Грабовський П. П. «Розвиток інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті».
 3. Іванова С. М. «Використання системи ЕРrints як засобу інформаційно-комунікаційної підтримки наукової діяльності в галузі педагогічних наук».
 4. Ковальчук В. Н. «Забезпечення інформаційної безпеки старшокласників у комп'ютерно орієнтованому навчальному середовищі».
 5. Колос К. Р. «Система Moodle як засіб розвитку предметних компетентностей учителів інформатики в умовах дистанційної післядипломної освіти».
 6. Лупаренко Л. А. «Використання електронних відкритих журнальних систем у науково-педагогічних дослідженнях».
 7. Олексюк О. Р. «Система DSpace як засіб активізації науково-дослідної роботи майбутніх учителів інформатики».
 8. Пастовенський О. В. «Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)».
 9. Шевчук П. Г. «Методика навчання програмування учнів класів технологічного профілю на основі використання мови C#».