Риторична компетентність та мовленнєвий імідж педагога

Риторична компетентність та мовленнєвий імідж педагога

Автор: Домашенко І. В.

Рік: 2014

Домашенко І. В.

Риторична компетентність та мовленнєвий імідж педагога : навч.-метод комплекс електив. курсу / упоряд.  І. В. Домашенко ;  наук.-метод. ред.  М. І. Скрипник ;  НАПН  України,  ДВНЗ  «Ун-т  менедж. освіти». — К., 2014. — 72 с.

Мистецтво педагога – переважно мовленнєве, і від ступеня оволодіння ним багато в чому залежить, чи досягне він не тільки уваги учнів, але й набагато важливішого – співтворчого сприйняття, яке продовжує та розвиває все нове. Кожна фраза вчителя тією чи іншою мірою покращує сприйняття, спрямовує рух творчого пошуку, встановлює певний рівень взаємин зі школярами. Нерідко, блискуче володіючи методичними принципами організації та проведення уроку, педагог виявляється безсилим у його мовленнєвому оформленні, у перетворенні навчального процесу на цікавий і захоплюючий діалог зі школярами. Картина цього спілкування у кожного педагога своя, однак загальні моменти оптимальної мовленнєвої взаємодії з учнем подає тільки риторика. Педагог із знаннями і вміннями з риторики відчуває себе впевнено в класі, бо він знає, що діалог відбудеться, важливо лише вміти підтримати його проблемно-пошуковий характер, і це допомагатиме школяреві в навчанні.