Білінгвальна іншомовна освіта в ЗНЗ: ефективні прийоми навчання спілкуванню

Автор: В. В. Вострікова,    Т. В. Гора,    Ю. М. Несін

Рік: 2014

В. В. Вострікова,    Т. В. Гора,    Ю. М. Несін

Білінгвальна іншомовна освіта в ЗНЗ: ефективні прийоми навчання спілкуванню:  метод.   посіб.  /  автори-уклад. :  В. В. Вострікова,    Т. В. Гора,    Ю. М. Несін ;   за ред.  В.В.Вострікової ;   НАПН   України,   ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти». — К., 2014. — 48 с.

Методичний посібник складено згідно з навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів, робочими навчальними планами, наказами МОН України для вчителів, які викладають іноземну мову як другу. У посібнику розкрито принципи комунікативної спрямованості навчання іноземних мов, окреслено пріоритетні напрямки впровадження інтерактивних технологій на уроках німецької, французької, іспанської мови як другої іноземної; узагальнено сучасні форми активізації учнів на уроках англійської мови в загальноосвітній школі. Рекомендації допоможуть учителям варіативно й комплексно використовувати подані ситуативно-рольові та комунікативно- ігрові прийоми роботи в процесі реалізації особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів до навчання школярів іноземних мов.

Рекомендовано для вчителів іноземних мов, які працюють в загальноосвітніх навчальних закладах, гімназіях, ліцеях, школах із поглибленим вивченням іноземної мови, а також для методистів закладів післядипломної освіти та викладачів вищих навчальних закладів, які готують спеціалістів із спеціальності "учитель іноземної мови".