Теорія і практика підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні

Теорія і практика підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні

Автор: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький, О. Л. Ануфрієва, Н. В. Коробко, І. Ю. Регейло, В. І. Саюк, М. І. Скрипник, О. С. Снісаренко, В. Т. Солодков, М. О. Чернишова, Г. О. Штомпель.

Рік: 2014

Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький, О. Л. Ануфрієва, Н. В. Коробко, І. Ю. Регейло, В. І. Саюк, М. І. Скрипник, О. С. Снісаренко, В. Т. Солодков, М. О. Чернишова, Г. О. Штомпель.

Теорія і практика підготовки науково-педагогічних кадрів в Україні:  зб. наук. пр. ; НАПН України, Ун-т менедж. освіти. — К. :ТОВ «Альфа-Реклама», 2014. — 336 с.

У збірнику розглядаються концептуальні положення й законодавче відображення стану вітчизняної післядипломної освіти, особливості змісту підготовки науково-педагогічних кадрів, управління процесом професійного розвитку, кадрового потенціалу України.

Особлива увага приділяється формуванню кадрового потенціалу системи післядипломної педагогічної освіти в контексті реалізації державної кадрової політики (тенденції, сутність і структура, освітній та креативно-аксіологічний потенціал педагогічного професіоналізму та європейського досвіду).

Розрахований на науковців, педагогів, аспірантів, магістрантів та студентів, широке коло осіб, зацікавлених у розквіті вітчизняної науки і освіти.

Матеріали друкуються мовою оригіналу в редакції авторів.